-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-37/2019_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw materiałów medycznych typu: strzykawki, wzierniki, pojemniki, papier termoczuły do aparatów medycznych, podkłady, wenflony, materiały do sterylizacji, szpatułki, przylepce , gaza, lignina. 20-11-19 318
SZPZLO/Z-41/2019_Informacja o wyborze oferty na dostawę USG z czterema sondami. 18-11-19 26
SZPZLO/Z-41/2019_Informcja z otwarcia ofert na dostawę USG z czterema sondami. 15-11-19 31
SZPZLO/Z-41/2019_Informacja o zadnych pytaniach do ogłoszenia zamówienia USG z czterema snodami 13-11-19 17
SZPZLO/Z-41/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy apartu USG z czterema sondami 07-11-19 81
SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku przy ul.Korkowej 87 22-10-19 26
SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku przy ul.Korkowej 87. 22-10-19 51
SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o zamówieniau remontu budynku przy ul. Korkowa 87 w Warszawie. 14-10-19 321
SZPZLO/Z-2K/2019_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług pielęgniarskich w środowisku nauczania i wychowanie 23-09-19 53
SZPZLO/Z-34/2019_Informacja o wyborze dostawcy LASERA OKULISTYCZNEGO 13-09-19 23
SZPZLO/Z-33/2019_Informacja o wyborze dostawców tomografu CBCT z wyposażeniem w podziale na 15 cz. 13-09-19 59
SZPZLO/Z-34/2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do zamówienia dostawy lasera okulistycznego. 09-09-19 28
SZPZLO/Z-34/2019_Cz.2. zadane pytania i odpowiedzi do zamówienia dostawy lasera okulistycznego. 04-09-19 31
SZPZLO/Z-34/2019_Pytanie i odpowiedzi do zamówienia dostawy lasera okulistycznego. 02-09-19 23
SZPZLO/Z-34/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy lasera okulistycznego / tryb przetargu nieograniczonego. 29-08-19 135
SZPZLO/Z-33/2019_Informacja z jawnego otwarcia do zamówienia Tomografu komputerowego CBCT z wyposażeniem gabinetu implantologii stomatologicznej w podziale na 15 części. 27-08-19 42
SZPZLO/Z-33/2019_Informacja o odpowiedziach na pytania oraz o zmianch w zamówieniu dostaw Tomografu CBCT z wyposażeniem gabinetu implantologii stomatologicznej w podziale na 15 cz. 14-08-19 72
SZPZLO/Z-33/2019_Zmiany do zamówienia tomografu CBCT (1 szt.) z wyposażeniem implantologii gabinetu stomatologicznego. 13-08-19 72
SZPZLO/Z-33/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy tomografu CBCT z zestawem wyposażenia gabinetu implantologii stomatologicznej w podziale na 15 części - przetarg nieograniczony 07-08-19 257
SZPZLO/Z-26/2019_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy UNITU STOMATOLOGICZNEGO wraz z wyposażeniem dodatkowym. 06-08-19 47