-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-26/2019_Informacja o pytaniach i odpowiedziach do zamówienia unitu stomatologicznego 23-07-19 27
SZPZLO/Z-26/2021_Zaproszenie do składania ofert na "ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH" 27-05-21 27
SZPZLO/Z-08/2019_Informacja o unieważnieniu zamówienia: "Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer." 22-03-19 27
SZPZLO/Z-37/2019_Informacja o pytaniach i odpowiedziach cz. 2 do zamóienie sukcesywnych doztaw materiałów medycznych w podziale na 11 pakietów. 26-11-19 27
SZPZLO/Z-159/2020_Informacja o wyborze oferty w zamówieniu „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego (ul. Trakt Lubelski 71)” 25-01-21 27
SZPZLO/Z-34/2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do zamówienia dostawy lasera okulistycznego. 09-09-19 27
SZPZLO/Z-18/2020_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT na "Dostawę materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego” w zakresie części nr 7. 06-08-20 28
SZPZLO/Z-35/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym "Dostawa Dźwigu Osobowego wraz z montażem"+ informacja z otwarcia ofert i wybór oferty. 16-07-21 28
SZPZLO/Z-21/2020_Informcja o unieważnieniu konkursu ofert „Wykonanie i dostawa protez stomatologicznych refundowanych przez NFZ” 24-08-20 29
SZPZLO/Z-14/2020_Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy środków czystości. 15-06-20 29
SZPZLO/Z-32/2020_Informacja o wyborze dostawcy usług nadzoru i konserwacji systemów teletechniczny w obiektach SZPZLO Warszawa-Wawer 07-10-20 29
SZPZLO/Z14/2018_Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy gazów do zastosowań medycznych 15-10-18 29
SZPZLO/Z-37/2019_Informacja o wyborzeze ofert na Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych w podziale na 11 części. 06-12-19 30
SZPZLO/Z-51/2019_Ogłoszenie o zamówieniu usłg odśnieżania na okres ZIMA 2019-2020 06-12-19 30
SZPZLO/Z-41/2019_Informcja z otwarcia ofert na dostawę USG z czterema sondami. 15-11-19 30
SZPZLO/Z-46/2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przychodni zdrowia przy ul. Trakt Lubelski 71 w Warszawie. 05-12-19 30
SZPZLO/Z-15/2020_Informacja o wyborze wykonawców do zamówienia "Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatora wraz z serwisem"-przetarg nieograniczony 13-07-20 31
SZOZLO/Z-29/2020_Informacja z otwarcia ofert w konkursie na teleradiologię. 25-09-20 32
SZPZLO/Z-29/2020_Informacja o wyborze oferty do sprawy TELERADIOLOGII. 25-09-20 32
SZPZLO/Z-16/2019_Informacja o wyborze dostawcy odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego. Cz.2 18-06-19 32
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<