-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-09/2018_ Informacja z otwarcia ofert do zamówienia "Dostawa mammografu" 29-10-18 105
SZPZLO/Z-09/2018_Informacja o odpowiedziach na pytania i zmianach w zamówieniu na dostawę mammografu cz.2 22-10-18 64
SZPZLO/Z-09/2018_Informacja o odpowiedziach na pytania i zmianach w zamówieniu na dostawę mammografu cz.3 24-10-18 54
SZPZLO/Z-09/2018_Informacja o zmianie terminu składania ofert na mammograf 19-10-18 41
SZPZLO/Z-09/2018_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy mammografu. 10-10-18 178
SZPZLO/Z-09/2018_Unieważnienie postępowania na dostawę mammografu. 05-11-18 89
SZPZLO/Z-1/2020_Zaproszenie do składania ofert na "DOSTAWĘ TESTÓW ANTYGENOWYCH DO WYKRYWANIA SARS-CoV-2" 12-01-21 255
SZPZLO/Z-1/2021_Informacja z wyboru i otwarcia ofert na „DOSTAWA TESTÓW ANTYGENOWYCH DO WYKRYWANIA SARS-CoV-2” 15-01-21 62
SZPZLO/Z-1/2021_Odpowiedzi na pytania cz.1. do "Dostawy testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2” 12-01-21 19
SZPZLO/Z-1/2021_Sprostowanie odpowiedzi na pytania cz.1 do "Dostawy testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2” 12-01-21 32
SZPZLO/Z-10/2018_ Informacja z otwarcia ofert na Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na 6 części. 26-07-18 74
SZPZLO/Z-10/2018_Cz.1-Pytania i odpowiedzi do zamówienia dostaw odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem. 19-07-18 85
SZPZLO/Z-10/2018_Cz.2-Pytania i odpowiedzi oraz sprostowania SIWZ do zamówienia dostaw odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem. 20-07-18 68
SZPZLO/Z-10/2018_Informacja o wyborze oferty do ogłoszenia Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na 6 części 02-08-18 66
SZPZLO/Z-10/2018_Ogłoszenie o zamówieniu Dostaw odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na 6 części. 18-07-18 227
SZPZLO/Z-100/2020_Informacja o złożonych ofertach do ogłoszenia o zamówieniu środków ochrony indywidualnej pracowników. 16-11-20 22
SZPZLO/Z-100/2020_Ogłoeszenie o zamówieniu środków ochrony indywidualnej pracowników. 06-11-20 67
SZPZLO/Z-100/2020_Ogłoszenie o wyborze Wykonawców do zamówienia środków ochrony pracowników 17-11-20 16
SZPZLO/Z-11/2019_Informacj z otwarcia ofert na : Wyżywienie dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer. 05-04-19 45
SZPZLO/Z-11/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostaw wyżywienia dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa - Wawer 29-03-19 73
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<