-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-01/2018_Informacja o wyborze wykonawcy do zamówienia „Budowy przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13, 04-713 Warszawa" 16-03-18 144
SZPZLO/Z-07/2019_Ogłoszenie wyboru sprzedawcy paliw i akcesoriów do samochodów SZPZLO Warszawa-Wawer 29-03-19 18
SZPZLO/Z-08/2018_Zamówienie dostaw materiałów biurowych 08-05-18 15
SZPZLO/Z-11/2019_Informacja o wyborze dostawcy : Wyżywienie dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer. 16-04-19 43
SZPZLO/Z-12/2019_Pytania i odpowiedzi do zamówienia sukcesywnych dostaw środków dezynfekcyjnych - cz. 2. 08-04-19 17
SZPZLO/Z-16/2019_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie zamówienia sukcesywnych dostaw odczynników laboratoryjnych. 14-05-19 74
SZPZLO/Z-164/2020_Zawiadomienie o wyborze Wykonawców Dostaw sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” 26-03-21 23
SZPZLO/Z-22/2018_Ogłoszenie o zamówieniu stałej usługi nadzoru Systemy Zarządzania Jakością. 02-11-18 58
"SZPZLO/Z-13/2019_Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie: "Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer” (powtórne). 23-03-19 175
"SZPZLOZ/Z-10/2018_Cz. 3. Pytania i odpowiedzi oraz dodatkowy złącznik do przetargu Dostawę odczynników laboratoryjnych, pasków do moczu, testów lateksowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa analizatorów wraz z serwisem w podziale na 6 części" 23-07-18 78
Plan Zamówień Publicznych na rok 2021 w SZPZLO Warszawa-Wawer 27-01-21 77
Sprawa nr SZPZLO/Z-1K/2020_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia medyczne_zaproszenie. 05-12-20 84
Sprawa SZPZLO/Z-164/2020_Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ do zamówienia na „Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” Cz.1. 31-01-21 54
Sprawa SZPZLO/Z-164/2020_Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ do zamówienia„Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” - cz.2 10-02-21 25
Sprawa SZPZLO/Z-68/2020_Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego wraz z funkcją koordynatora nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY" 16-11-20 75
SSZPZLO/Z-08/2021_Zaproszenie do składania ofert na ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH Q630 I Q1000 31-03-21 41
SZOZLO/Z-13/2019_Informacja z otwarcia ofert w sprawie zamówienia na sprzątanie obiektów SZPZLO 29-03-19 79
SZOZLO/Z-29/2020_Informacja z otwarcia ofert w konkursie na teleradiologię. 25-09-20 52
SZPLO/Z-37/2020_Odpowiedzi na pytania cz. 1. do „Budowa Przychodni Zdrowia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży” 29-10-20 137
SZPZL/Z-159/ Zaproszenie do składania ofert na funkcje nadzoru inwestorskiego przy Budowie Przychodni przy ul. Trakt Lubelski 71 w Warszawie 22-12-20 96
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<