-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-19/2020_Informacja z otwarcia ofert na zamówienie: "Dostawa routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożenia"-przetarg nieograniczony 02-08-20 23
SZPZLO/Z-23/2020_Informacja o wyborze oferty na sukcesywne dostawy materiałów biurowych do SZPZLO Warszawa-Wawer 03-08-20 21
SZPZLO/Z-24/2020_Odpowiedzi na zadane pytania do "Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na dostawę laboratoryjnej szafy chłodniczej." 04-08-20 12
SZPZLO/Z-18/2020_Informacja o unieważnieniu części nr 5 zamówienia na „Dostawa materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego”. 05-08-20 17
SZPZLO/Z-18/2020_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT na "Dostawę materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego” w zakresie części nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. 06-08-20 19
SZPZLO/Z-24/2020_Informacja z otwarcia ofert na dostawę szafy chłodniczej 06-08-20 10
SZPZLO/Z-16/2020_Informacia z otwarcia ofert na zabudowę łącznika między budynkami A i B 06-08-20 24
SZPZLO/Z-16/2020_Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na „Wykonanie zabudowy łącznika pomiędzy budynkami A i B” 06-08-20 24
SZPZLO/Z-18/2020_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT na "Dostawę materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego” w zakresie części nr 7. 06-08-20 28
SZPZLO/Z-25/2020_Inforancja z otwarcia ofert na: „Dostawę odzieży ochronnej dla pracowników” 10-08-20 25
SZPZLO/Z-19/2020_Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę routera, urządzenia UTM, licencji oraz dokonanie wdrożenia” 11-08-20 23
SZPZLO/Z-18/2020_Ogłoszenie o wyborze oferty w cz.10 do „Dostawa materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu stomatologicznego”-przetarg nieograniczony. 11-08-20 17
SZPZLO/Z-24/2020_Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia na chłodniczą szafę laboratoryjną 13-08-20 23
SZPZLO/Z-21/2020_Informcja o unieważnieniu konkursu ofert „Wykonanie i dostawa protez stomatologicznych refundowanych przez NFZ” 24-08-20 29
SZPZLO/Z-26/2020_Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia medyczne w zakresie TELERADIOLOGII 03-09-20 142
SZPZLO/Z-26/2020_Odpowiedzi na pytania do "TELERADIOLOGII" 07-09-20 24
SZPZLO/Z-27/2020_Zaproszenie do składania ofert na dostawy szczepionek przeciw grypie 08-09-20 33
SZPZLO/Z-28/2020_Ogłoszenie konkursu ofert na wynajem pomieszczeń pod Aptekę. 10-09-20 68
SZPZLO/Z-29/2020_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie TELERADIOLOGII/ powtórne. 14-09-20 131
SZPZLO/Z-29/2020_Pytania oferentów i odpowiedzi do konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie TELERADIOLOGII/ powtórne. 17-09-20 36
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<