-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-22/2018_Ogłoszenie wyboru świadczeniodawcy usług stałego nadzoru systemu zarządzania jakością 09-11-18 127
SZPZLO/Z-24/2018_Ogłoszenie o zamówieni dostawy mammografu - powtórzenie 14-11-18 172
SZPZLO/Z-25/2018_Ogłoszenia zamówienia na dostawa bonów podarunkowych w postaci kart elektronicznych dla pracowników 15-11-18 57
SZPZLO/Z-24/2018_ZAWIADOMIENIE o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dostawy mammografu. 22-11-18 56
SZPZLO/Z-27/2018_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy komputerów, drukarek i oprogramowania biurowego. 22-11-18 260
SZPZLO/Z-00/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu odśnieżania i odladzania 5 obiektów Przychodni Zdrowia. 23-11-18 121
SZPZLO/Z-24/2018_Informacja z otwarcia ofert z OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dostawy mammografu. 27-11-18 51
SZPZLO/Z-30/2018_Ogłoszenie o zamówieniu remontu pomieszczeń, gabinetów i holi Poradni Rehabilitacji 05-12-18 302
SZPZLO/Z-24/2018_ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy mammografu 06-12-18 65
SZPZLO/Z-3K/2018_Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług KORONERA 07-12-18 250
SZPZLO/Z-30/2018_Informacja o wyborze oferty na prace remontowe pomieszczń rehabilitacji 13-12-18 80
SZPZLO/Z-3K/2018_Ogłoszenie o wyborze oferentów w konkursie na KORONERA-konkurs zakończony 14-12-18 304
SZPZLO/Z- 3K /2018_Informacja o odwołaniu konkursu ofert na usługę KORONERA 31-12-18 103
SZPZLO/Z-01/2019_Ogłoszenie o zamówieniu dostawy/zakupu analizatora do wykonywania badań moczu oraz sukcesywnej dostawy odczynników niezbędnych do pracy tego analizatora przez okres 2 lat. 22-01-19 317
SZPZLO/Z-01/2019_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i informacja o pytaniach i odpowiedziach do zamówienia zakupu analizatora badania moczu i sukcesywnych dostaw jego odczynników. 01-02-19 106
SZPZLO/Z-01/2019_Informacja z otwarcia ofert na zakup analizatora badań moczu z sukcesywną dostawą niezbędnych odczynników przez 24 miesiące. 07-02-19 46
SZPZLO/Z-04/2019_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw leków , kosmetyków, gazików do dezynfekcji skóry oraz leków psychotropowych i odurzających w okresie 2 lat. 12-02-19 143
SZPZLO/Z-07/2019_ Zamówienie s ukcesywnych dostaw samochodowych : paliw, olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych, olejów smarowych, pozostałych produktów naftowych, usług , kosmetyków , akcesorii w systemie sprzedaży bezgotówkowej z użyciem elektronic 18-02-19 42
SZPZLO/Z-01/2019_Informacja o wyborze dostawcy analizatora do badania moczu z sukcesywną dostawą odczynników w ciągu 24 miesięcy. 22-02-19 63
SZPZLO/Z-7/2019_Odpowiedzi na pytania dotyczące dostaw paliw i akcesoriów do samochodów SZPZLO Warszawa-Wawer 11-03-19 12
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<