-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-32/2021_Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym (poniżej 130 tys. zł netto)na "Dostawę Dźwigu Osobowego wraz z montażem" 25-06-21 26
SZPZLO/Z-29/2021_Ogloszenie o zamówieniu na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA+przebieg postepowania - postępowanie zakończone 05-07-21 49
SZPZLO/Z-34/2021_Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych - postepowanie zakończone 06-07-21 143
SZPZLO/Z-35/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym "Dostawa Dźwigu Osobowego wraz z montażem"+ informacja z otwarcia ofert i wybór oferty. 16-07-21 28
SZPZLO/Z-36/2021_Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na "Stałe sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego"- o wartości do 130 tys. PLN netto. / dodano informacje o otwarciu i wyborze oferty. 20-07-21 24
SZPZLO/Z-37/2021_Zaproszenie do składnia ofert na „UTRZYMANIE I ADMINISTRACJA SERWERA POCZTOWEGO” 22-07-21 13
SZPZLO/Z-38/2021_Zaproszenie do składania ofert na „STAŁĄ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ BARWNIKÓW LABORATORYJNYCH” 26-07-21 27
SZPZLO/Z-40/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym na "DOSTAWĘ SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE TYPU SPLIT"- etap postępowania po otwarciu 10-08-21 43
SZPZLO/Z-42/2021_Ogłoszenie o zamówieniu "DOSTAWA SZCZEPIONKI PRZECIW ZAKAŻENIOM WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)". 14-09-21 12
SZPZLO/Z-43/2021_Zaproszenie do składania ofert na "STAŁA SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W PODZIALE NA ZADANIA" 18-09-21 16
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<