-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Zamówienia publiczne

Uwaga: Zamówienia publiczne realizowane przez SZPZLO na "Platformie zakupowej" prowadzonej przez firmę Open Nexus Sp. z o.o.
Kliknij tutaj: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer
Tytuł Opublikowano od 29-06-2018
SZPZLO/Z-37/2021_Zaproszenie do składnia ofert na „UTRZYMANIE I ADMINISTRACJA SERWERA POCZTOWEGO” 22-07-21 4
SZPZLO/Z-36/2021_Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na "Stałe sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego"- o wartości do 130 tys. PLN netto. 20-07-21 15
SZPZLO/Z-35/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym "Dostawa Dźwigu Osobowego wraz z montażem" 16-07-21 13
SZPZLO/Z-34/2021_Ogłoszenie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych - postepowanie zakończone 06-07-21 126
SZPZLO/Z-29/2021_Ogloszenie o zamówieniu na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA+przebieg postepowania - postępowanie zakończone 05-07-21 37
SZPZLO/Z-32/2021_Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym (poniżej 130 tys. zł netto)na "Dostawę Dźwigu Osobowego wraz z montażem" 25-06-21 24
SZPZLO/Z-30/2021_Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na dostawy leków 23-06-21 29
SZPZLO/Z-27/2021_Ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, TESTÓW KASETKOWYCH I LATEKSOWYCH ORAZ ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POBIERANIA KRWI W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ W PODZIALE NA ZADANIA 15-06-21 101
SZPZLO/Z-25/2021_Ogloszenie o zamówieniu na roboty budowlane Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170. 04-06-21 97
SZPZLO/Z-26/2021_Zaproszenie do składania ofert na "ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH" 27-05-21 26
SZPZLO/Z-2K/2021_Informacja o wyborze Wykonawców świadczeń zdrowotnych w ramach Punktu Szczepień Powszechnych (PSP) p. COVID-19 07-05-21 25
SZPZLO/Z-1K/2021_Informacja o wyborze wykonawców z konkursu na świadczenia medyczne w zakresie poradni odwykowej finansowane przez M.St. Warszawa 04-05-21 14
SZPZLO/Z-1K/2021_Ogłoszenie konkursu na świadczenia medyczne w zakresie poradni odwykowej finansowane przez M.St. Warszawa 22-04-21 15
SZPZLO/Z-2K/2021_Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń medycznych w Punkcie Szczepień Powszechnych (PSP) przeciw COVID-19 w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej nr 1A w Warszawie. 21-04-21 76
SZPZLO/Z-08/2021_Informacja o wyborze oferty na Świadczenie usługi konserwacji dźwigów osobowych o udźwigu Q=630kg i Q=1000kg 13-04-21 7
SSZPZLO/Z-08/2021_Zaproszenie do składania ofert na ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH Q630 I Q1000 31-03-21 34
SZPZLO/Z-164/2020_Zawiadomienie o wyborze Wykonawców Dostaw sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” 26-03-21 16
SZPZLO/Z-164/2020_Informacja z otwarcia ofert do Ogłoszenia o zamówieniu na "Dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania: nr 1_serwery dostawa jednorazowa, 2_sprzęt komputerowy z dostawą sukcesywną przez 6 miesięcy" 18-02-21 36
Sprawa SZPZLO/Z-164/2020_Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ do zamówienia„Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” - cz.2 10-02-21 22
Sprawa SZPZLO/Z-164/2020_Odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ do zamówienia na „Dostawę sprzętu sieciowego i komputerowego w podziale na zadania” Cz.1. 31-01-21 47
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<