-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLZO/Z-12/2019_Ogłoszenie o zamówieniu środków dezynfekcyjnych

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 02.04.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-12/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

poniżej 30 000 euro

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do SZPZLO Warszawa:

 • Część 1 - preparatów do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran
 • Część 2 – preparatów do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych
 • Część 3 – preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego
 • Część 4 – płynów do myjni endoskopowej Olympus Mini ETD-PAA

Przedmiot zamówienia  musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z wymogami:

 • ustawy o wyrobach  medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z  2010 r., nr 107, poz. 679 ze zm.)
  dla wyrobów medycznych,
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U.  z 2008  r., nr 45, poz. 271 ze zm.)
  dla produktów leczniczych,
 • ustawy z dnia 9 września 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926)
  dla produktów biobójczych,
 • ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2011 r. nr  112, poz. 654, ze zm.)
  dla Kosmetyków,
 • wprowadzeniu do obrotu preparatu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dla Kosmetyków.

 

 1. Zamówienie: poniżej 30 000 euro
 2. Termin wykonania zamówienia: 2 lata od dnia podpisania umowy, w dostawach sukcesywnych do 3 dni od złożenia zamówienia.
 3. Miejsce dostaw: przychodnie zdrowia wraz z adresami szczegółowo wymienione we wzorze umowy
 4. Kryteria wyboru oferty: cena oferty 100%.
 5. Termin związania ofertą:  30 dni od dnia otwarcia ofert.
 6. Miejsce i termin złożenia ofert: do dnia 09.04.2019 r., do godz. 10.00
 • w sekretariacie zamawiającego w 04-564 Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8,
  pokój nr 301, III piętro, budynek A

 

Załączniki:

 • ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Zał. nr 1  - formularz oferty ;
 • Zał. nr od 2.1 do 2.4  - kosztorysy ofertowe;
 • Zał. nr 3   - wzór umowy;
 • Zał. nr od 4.1 do 4.4 - wykaz dostaw;
 • Zał. nr 5 - Oświadczenie

 

>>>W załączeniu do pobrania Ogłoszenie i jego załączniki<<<

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<