-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-48/2021_Ogloszenie o zamówieniu usług odśnieżania przychodni SZPZLO Warszaw-Wawer

Zakładki podstawowe

SZPZLO/Z-48/2021                                                 

Warszawa, dnia 22.11.2021r.

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – WAWER 

z siedzibą  04-564 Warszawa ul. J. Strusia 4/8

zaprasza firmy lub osoby fizyczne na umowy zlecenie

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
.

na

„Odśnieżanie i odladzanie traktów komunikacyjnych na terenach Przychodni SZPZLO Warszawa–Wawer w okresie zimy od 01.01.2022r do 28.02.2022r /z możliwością przedłużenia umowy.”

WYMAGANIA:

1. aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej /nie dotyczy osób fizycznych/,

2. odpowiednie wyposażenie pracowników w środki BHP,

3. aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o spełnieniu warunków zdrowotnych do pracy o wzmożonym wysiłku fizycznym,

MIEJSCE PRAC:

1. Przychodnia Rejonowa Nr. 2, 04-832 Warszawa – Radość, ul. Patriotów 170,

2. Przychodnia Rejonowa Nr. 3, 04-713 Warszawa – Międzylesie, ul. Żegańska 13,

3. Przychodnia Rejonowa Nr. 4, 04-550 Warszawa – Marysin Wawerski, ul. Begonii 10,

4. Przychodnia Rejonowa Nr. 5, 04-766 Warszawa – Żerzeń, ul. Trakt Lubelski 167

5. Przychodnia Rejonowa Nr. 6, 04-912 Warszawa – Falenica, ul. Patriotów 46,

6. Przychodnia Rejonowa Nr. 7, 04-649 Warszawa – Wawer, ul. Błękitna 36.

UWAGA: Celem zapoznania się ze skalą prac w celu złożenia oferty proponujemy wykonanie wizji lokalnej wyżej wymienionych obiektów.

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W ZAMÓWIENIU:

  • Bliższe szczegóły o zamówieniu pod nr telefonu: 22 590 09 26  w godzinach od 08:00 do 15:00.
  • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w Załączniku nr 1;
  • SKŁADNIE OFERT do dnia 17.12.2021 r, do godz. 14:00.

INFORMACJE O SKŁADANIU OFERT:

  1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym do pobrania załącznik nr 2.
  2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wykonywanie prac w określonych lokalizacjach (Przychodniach),
  3. Pisemne oferty prosimy przesyłać na adres:

SZPZLO Warszawa–Wawer, 04-564; Warszawa, ul. J. Strusia 4/8,

lub przekazywać bezpośrednio do sekretariatu: SZPZLO Warszawa – Wawer pod adresem: 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8, budynek A, pokój 301

  1. Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl 

Poniżej do pobrania:

  • SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1;
  • Formularz Ofertowy – załącznik nr 2.