-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-40/2021_Ogłoszenie o zamówieniu klasycznym na "DOSTAWĘ SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE TYPU SPLIT"- etap postępowania po otwarciu

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-40/2021                                                                                                                                                       Warszawa, 9 sierpnia 2021 r.

Warszawa, dnia 20 sierpnia 29021 - Dołączono: "Inaformacja z otwarcia ofert w dniu 18.08.2021"

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

na: 

"DOSTAWĘ SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE TYPU SPLIT"

Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej w dalszej części „ustawa Pzp” lub „Pzp”.


 1. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  • Oferty należy składać przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej.pod adresem https://platformazakupowa.pl
  • Wykonawca, za pośrednictwem ww. Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  • Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
 2. TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
  • Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2021 roku o godz. 10:30 za pośrednictwem  ww. Platformy .

   Etap Otwarcie Ofert:

  • Uwaga w dniu 20.08.2021 Dołączono informację zotwarcia ofert w dniu 18.08.2021- do pobrania poniżej w załącznikach.

                       

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<