-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-40/2019_Ogłoszenie o zamówieniau remontu budynku przy ul. Korkowa 87 w Warszawie.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 14-10-2019

Nr sprawy SZPZLO/Z-40/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

 

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie:

Dostosowanie pomieszczeń
na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
przy ul. Korkowa 87 w Warszawie
 

Tryb zamówienia :

poza ustawą o zamówieniach publicznych na podstawie artykułu 4 punkt 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

Zamawiający : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Dane teleadresowe Zamawiającego:

www.zoz-wawer.waw.pl

e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP: 952-17-54-367  ; REGON: 013076183 ; KRS 0000089156

Okres realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 10.01.2020 r.

Wymogi dla składających ofertę:

- Aktualne Dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej załączyć do oferty;

- Odpowiednie wyposażenie zatrudnianych pracowników w środki bhp.

- narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia

Uwaga:

Celem zapoznania się z zakresem prac przed złożeniem oferty cenowej
zaleca się dokonanie wizji lokalnej – zapraszamy oferentów po uzgodnienia z niżej wymienionymi osobami.

Osoby do kontaktu w godz. 08:00 – 15:30:

·       Robert Kondej,    tel. 22 590 09 18 (robert.kondej@zoz-wawer.waw.pl)

Informacja o składaniu ofert: 

Forma oferty:                            pisemna (w wersji papierowej)

Termin składania ofert:             do godz. 14:00 dnia 21.10.2019 r.;

Miejsce składania ofert:            sekretariat SZPZLO Warszawa-Wawer

Budynek A pokój A301 przy ul. J. Strusia 4/8

Załączniki :

 

1.   Opis przedmiotu zamówienia  ( w pliku *.pdf )

2.   Plany i obmiary budynku. ( 3 rysunki w plikach *.pdf ) w tym:

·     Rys.1. Rzut parteru obecny parteru.

·     Rys.2. Rzut parteru po wykonaniu prac budowlanych.

·     Rys.3. Rzut parteru obmiary pomieszczeń – dokumentacja budowlana.

3.   Kosztorys ofertowy  (aktywny plik *.xls ) - uwaga dnia 15.10.2019 plik został zamieniony z powodu zamiesczenia w nim omyłokowo KOTŁOWNI gazowej..przepraszamy!

4.   Formularz ofertowy (aktywny plik  *.doc )

5.   Wzór umowy ( w pliku *.pdf )

Poniżej do pobrania :

>>>>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA i jego złączniki<<<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<