-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-34/2019_Cz.2. zadane pytania i odpowiedzi do zamówienia dostawy lasera okulistycznego.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 04.09.2019 r.

INFORMACJA nr 2. o ZADANYCH PYTANIACH oraz ODPOWIEDZIACH

Dot. sprawa nr SZPZLO/Z-34/2019

Przedmiot zamówienia:

Dostawa lasera okulistycznego

          W związku z wnioskami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień.

Pytanie nr 2 z 2:

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie w postaci zestawu laserów siatkówkowego oraz lasera Nd: YAG/SLT o podanych  parametrach oraz będzie wymagał posiadania przez laser siatkówkowy opcji  banku soczewek terapeutycznych umożliwiających dokładne określenie wielkości ogniska na siatkówce oraz dostarczanej energii na zadaną powierzchnię leczonej tkanki?

Uwaga:składający zapytanie zaproponował liczne zmiany  do Załącznika  nr 2  do SIWZ tj. do formularza OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z podaniem nowych kryteriów – propozycja ta  jest do pobrania poniżej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i nie zmienia zapisów SIWZ.

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<