-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-33/2019_Zmiany do zamówienia tomografu CBCT (1 szt.) z wyposażeniem implantologii gabinetu stomatologicznego.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 13.08.2019 r.

INFORMACJA

o zmianie terminu składania ofert i modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1.

Dot. sprawa SZPZLO/Z-33/2019

Dostawa :

Cz.1    Tomograf komputerowy CBCT (1 szt.) z wyposażeniem dodatkowym.

Cz.2    Mikrosilnik implantologiczny - 2 zestawy.

Cz.3    System piezo do cięcia kości - 1 zestaw.

Cz.4    Wirówka do krwi - 1 zestaw.

Cz.5    Scanner do modeli dentystycznych - 1 zestaw.

Cz.6    Autoklaw z dodatkowymi urządzeniami do przygotowywania pakietów- 1 szt.

Cz.7    Mieszalnik do mas wyciskowych- 1 szt.

Cz.8    Kaseta do wykonywania zabiegu podniesienia zatoki szczękowej-2 zestawy.

Cz.9    Kaseta do wykonywania zabiegu rozszczepienia wyrostka zębowego- 1 zestaw

Cz.10   Kaseta systemowa do wszczepiania implantów- 2 zestawy.

Cz.11   Kaseta do implantów wąskich wraz z zestawem startowym - 1 szt.

Cz.12   Wiertło turbinowe - 4 szt.

Cz.13   Kluczyki do wkręcania łączników implantów i śrub gojących - 20 szt.

Cz.14   Zestaw startowy 100 szt. łyżek wyciskowych - 1 zestaw.

Cz.15   Zestaw drobnych narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych - 20 zestawów.

W związku z pytaniami dot. przedmiotu zamówienia oraz koniecznością modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1- Tomograf komputerowy CBCT (1 szt.) z wyposażeniem dodatkowym zamawiający zmienia terminy składania ofert i ich jawnego otwarcia.

Pomimo faktu, że modyfikacja dotyczy tylko opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 zmiana terminów składania ofert i otwarcia dotyczy wszystkich części.

·     Nowy termin składania ofert (wszystkie części) – do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:00.

·     Jawne otwarcie ofert – w dniu 26.08.2019 r. do godz. 10:15.

Zamawiający zamieścił w biuletynie UZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/21903a59-e1c2-4bcb-927a-1abd87cb38ae

            W dniu jutrzejszym (tj. 14-08-2019 ) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl :

·       nowy załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia – zmiany dotyczą tylko części nr 1) oraz ,

·       odpowiedzi na wszystkie zadane w postępowaniu pytania.

Jednocześnie Zamawiający informuje że, ulegają zmianie kryteria wyboru oferty
w zakresie części nr 1. :

·       Cena: 60%,

·       Jakość techniczna: 40%.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<