-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-33/2019_Informacja z jawnego otwarcia do zamówienia Tomografu komputerowego CBCT z wyposażeniem gabinetu implantologii stomatologicznej w podziale na 15 części.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 27.08.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-33/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 26.08.2019 o godz. 10 : 15

                    Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na:

 • Cz.1    Tomograf komputerowy CBCT (1 szt.) z wyposażeniem dodatkowym
 • Cz.2    Mikrosilnik implantologiczny - 2 zestawy
 • Cz.3    System piezo do cięcia kości - 1 zestaw
 • Cz.4    Wirówka do krwi - 1 zestaw
 • Cz.5    Scanner do modeli dentystycznych - 1 zestaw
 • Cz.6    Autoklaw z dodatkowymi urządzeniami do przygotowywania pakietów- 1 szt.
 • Cz.7    Mieszalnik do mas wyciskowych- 1 szt.
 • Cz.8    Kaseta do wykonywania zabiegu podniesienia zatoki szczękowej-2 zestawy
 • Cz.9    Kaseta do wykonywania zabiegu rozszczepienia wyrostka zębowego- 1 zestaw
 • Cz.10   Kaseta systemowa do wszczepiania implantów- 2 zestawy
 • Cz.11   Kaseta do implantów wąskich wraz z zestawem startowym - 1 szt.
 • Cz.12   Wiertło turbinowe - 4 szt.
 • Cz.13   Kluczyki do wkręcania łączników implantów i śrub gojących - 20 szt.
 • Cz.14   Zestaw startowy 100 szt. łyżek wyciskowych - 1 zestaw
 • Cz.15   Zestaw drobnych narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych - 20 zestawów.

w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Część 1

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

3.

Konsorcjum:

 • Medmarket International Sp. z o. o.
  Ul. Jana Kazimierza 16; 01-248 Warszawa
 • Private Company UKR – Medmarket Firm ; Prospect Peremogy 9/47 ; 01135Kijów Ukraina

695 936,73

30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

miesiące

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 823 800,00  zł.

Część 2

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

16 000,00

10 dni

kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

4.

KaVo Polska Sp. z o.o.

Ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

21 159,36

10 dni

kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

24 600,00

10 dni

kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

6.

Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk

Ul. Kosmatki 26

03-982 Warszawa

28 512,00

10 dni

kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 25 000,00  zł.

Część 3

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

33 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

12 900,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

6.

Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk

Ul. Kosmatki 26

03-982 Warszawa

28 404,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

7.

MEDIF Sp. z o. o.

Ul. Piaskowa 4

01-067 Warszawa

19 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 30 000,00  zł.

Część 4

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

10 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

7.

MEDIF Sp. z o. o.

Ul. Piaskowa 4

01-067 Warszawa

11 600,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 15 000,00  zł.

 

 

Część 5

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

28 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

19 900,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 25 000,00  zł.

Część 6

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

23 500,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

19 280,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 14 000,00  zł.

Część 7

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

5 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 5 000,00  zł.

Część 8

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

1.

Medmarket International Sp. z o. o.

Ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

7 344,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

20 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

7 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 8 000,00  zł.

Część 9

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

5 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844

3 100,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

7.

MEDIF Sp. z o. o.

Ul. Piaskowa 4

01-067 Warszawa

6 995,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 3 000,00  zł.

Część 10

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

1.

Medmarket International Sp. z o. o.

Ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

25 660,80

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

32 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844

43 834,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 24 000,00  zł.

Część 11

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

1.

Medmarket International Sp. z o. o.

Ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

3 421,44

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

3 200,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844

1 960,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 3 000,00  zł.

 

 

Część 12

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

800,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

7.

MEDIF Sp. z o. o.

Ul. Piaskowa 4

01-067 Warszawa

879,98

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 1 600,00  zł.

Część 13

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

1.

Medmarket International Sp. z o. o.

Ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

3 326,40

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

3 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

Ul. Grzybowska 80/82

00-844

4 399,92

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

12

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 5 000,00  zł.

Część 14

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

350,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 200,00  zł.

Część 15

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin dostaw

Gwarancja w miesiącach

Termin płatności

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

4 000,00

10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy

24

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 8 000,00  zł.

Załącznik do pobrania: 
 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<