-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-33/2019_Informacja o wyborze dostawców tomografu CBCT z wyposażeniem w podziale na 15 cz.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 12.09.2019 r.

                        Nr sprawy: SZPZLO/Z-33/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust.1 pkt. 2) ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę

Cz.1     Tomograf komputerowy CBCT (1 szt.) z wyposażeniem dodatkowym

Cz.2     Mikrosilnik implantologiczny

Cz.3     System piezo do cięcia kości

Cz.4     Wirówka do krwi

Cz.5     Scanner do modeli dentystycznych

Cz.6     Autoklaw

Cz.7     Mieszalnik do mas wyciskowych

Cz.8     Kaseta do wykonywania zabiegu podniesienia zatoki szczękowej

Cz.9     Kaseta do wykonywania zabiegu rozszczepienia wyrostka zębowego

Cz.10   Kaseta systemowa do wszczepiania implantów

Cz.11   Kaseta do implantów wąskich wraz z zestawem startowym

Cz.12   Wiertło turbinowe

Cz.13   Kluczyki do wkręcania łączników implantów i śrub gojących

Cz.14   Zestaw startowy 100 szt. łyżek wyciskowych

Cz.15   Zestaw drobnych narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych.

Wybrano oferty:

CZĘŚĆ NR 1

Konsorcjum:

  • Medmarket International Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
  • Private Company UKR – Medmarket Firm Prospect Peremogy 9/47, 01135Kijów Ukraina.

Cena oferty brutto – 695 936,73 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, jedyną złożoną w postępowaniu, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 60%, jakość techniczna 40%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Jakość techniczna

Razem punkty

3.

Konsorcjum:

  • Medmarket International Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 16 ; 01-248 Warszawa
  • Private Company UKR – Medmarket Firm Prospect Peremogy 9/47 01135Kijów Ukraina

60,00

40,00

100,00

CZĘŚĆ NR 2

Dentalstore Sp. z o.o., ul. Torfowa 3b, 70-772 Szczecin

Cena oferty brutto – 15 987,10  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 90%, jakość techniczna 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Jakość techniczna

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z  o. o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

90,00

10,00

100,00

4.

KaVo Polska Sp. z o.o.

ul. Pomorska 251 ; 92-213 Łódź

68,00

10,00

78,00

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844Warszawa

58,49

10,00

68,49

6.

Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk

ul. Kosmatki 26 ; 03-982 Warszawa

56,07

10,00

60,46

 

CZĘŚĆ NR 3

DentalHolding Sp. z o. o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Cena oferty brutto – 12 900,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 90%, jakość techniczna 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Jakość techniczna

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

35,18

10,00

45,18

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844 Warszawa

90,00

10,00

100,00

6.

Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk

ul. Kosmatki 26 ; 03-982 Warszawa

40,87

10,00

50,87

7.

MEDIF Sp. z o. o.

ul. Piaskowa 4 ; 01-067 Warszawa

61,11

10,00

71,11

CZĘŚĆ NR 4

Dentalstore Sp. z o.o., ul. Torfowa 3b, 70-772 Szczecin

Cena oferty brutto – 10 000,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

100,00

100,00

7.

MEDIF Sp. z o. o.

ul. Piaskowa 4 ; 01-067 Warszawa

86,21

86,21

 

CZĘŚĆ NR 5

DentalHolding Sp. z o. o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Cena oferty brutto – 19 900,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 90%, jakość techniczna 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Jakość techniczna

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

63,96

10,00

73,96

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844 Warszawa

90,00

10,00

100,00

 

CZĘŚĆ NR 6

DentalHolding Sp. z o. o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Cena oferty brutto – 19 280,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 90%, jakość techniczna 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Jakość techniczna

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

Ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

73,84

10,00

83,84

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844 Warszawa

90,00

10,00

100,00

 

CZĘŚĆ NR 7

Dentalstore Sp. z o.o., ul. Torfowa 3b, 70-772 Szczecin

Cena oferty brutto – 5 000,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, jedyną złożoną, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b 70-772 Szczecin

100,00

100,00

 

CZĘŚĆ NR 8

DentalHolding Sp. z o. o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Cena oferty brutto – 7 000,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

1.

Medmarket International Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 16 ; 01-248 Warszawa

95,32

95,32

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

35,00

35,00

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844 Warszawa

100,00

100,00

 

 

 

CZĘŚĆ NR 9

DentalHolding Sp. z o. o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Cena oferty brutto – 3 100,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

62,00

62,00

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844 Warszawa

100,00

100,00

7.

MEDIF Sp. z o. o.

ul. Piaskowa 4 ; 01-067 Warszawa

44,32

44,32

CZĘŚĆ NR 10

Medmarket International Sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

Cena oferty brutto – 25 660,80  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 90%, jakość techniczna 10%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Jakość techniczna

Razem punkty

1.

Medmarket International Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 16 ; 01-248 Warszawa

90,00

7,50

97,50

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

72,17

10,00

82,17

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844 Warszawa

52,69

10,00

62,69

CZĘŚĆ NR 11

DentalHolding Sp. z o. o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Cena oferty brutto – 1 960,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów.  Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

1.

Medmarket International Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 16 ; 01-248 Warszawa

57,29

57,29

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

61,25

61,25

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844 Warszawa

100,00

100,00

CZĘŚĆ NR 12

Dentalstore Sp. z o.o., ul. Torfowa 3b, 70-772 Szczecin

Cena oferty brutto – 800,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

100,00

100,00

7.

MEDIF Sp. z o. o.

ul. Piaskowa 4 ; 01-067 Warszawa

90,91

90,91

CZĘŚĆ NR 13

Dentalstore Sp. z o.o., ul. Torfowa 3b, 70-772 Szczecin

Cena oferty brutto – 3 000,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

1.

Medmarket International Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 16 ; 01-248 Warszawa

89,38

89,38

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ; 70-772 Szczecin

100,00

100,00

5.

DentalHolding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82 ; 00-844 Warszawa

68,18

68,18

 

CZĘŚĆ NR 14

Dentalstore Sp. z o.o., ul. Torfowa 3b, 70-772 Szczecin

Cena oferty brutto – 350,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, jedyną złożoną,  która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b

70-772 Szczecin

100,00

100,00

 

CZĘŚĆ NR 15

Dentalstore Sp. z o.o., ul. Torfowa 3b, 70-772 Szczecin

Cena oferty brutto – 4 000,00  zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, jedyną złożoną, która spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlegającą odrzuceniu, zgodnie z kryteriami  określonym  w SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów. Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia. Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryterium oceny określonej w SIWZ tj. cena o wadze 100%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Razem punkty

2.

Dentalstore Sp. z o.o.

ul. Torfowa 3b ;70-772 Szczecin

100,00

100,00

 

 

 

Załącznik do pobrania: 
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<