-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-30/2018_Ogłoszenie o zamówieniu remontu pomieszczeń, gabinetów i holi Poradni Rehabilitacji

Zakładki podstawowe


Nr sprawy SZPZLO/Z-30/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

 

Przedmiot zamówienia : roboty budowlane w zakresie:

Odnowienie pomieszczeń, gabinetów i holi Poradni Rehabilitacji

w Przychodni Rejonowej Nr.1 w budynkach A i B na II piętrze

 

Tryb zamówienia :

poza ustawą o zamówieniach publicznych na podstawie artykułu 4 punkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 TEXT JEDNOLITY)

 

Zamawiający : SZPZLO Warszawa-Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8

Dane teleadresowe Zamawiającego:

www.zoz-wawer.waw.pl

e-mail:sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP: 952-17-54-367 ;

REGON: 013076183 ;

nr KRS 0000089156

Okres realizacji zamówienia: od dnia 14-12-2018 do dnia 01.01.2019.

 

Wymogi dla składających ofertę:

- Aktualne Dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej załączyć do oferty;

- Odpowiednie wyposażenie zatrudnianych pracowników w środki bhp.

 


Uwaga:

Celem zapoznania się z skalą prac do złożenia oferty cenowej
zaleca się dokonanie wizji lokalnej – zapraszamy oferentów po uzgodnieni z niżej wymienionymi osobami.

Osoby do kontaktu w godz. 08:00 – 15:30:

·         Marek Lancares, tel. 22 590 09 26,

·         Robert Kondej, tel. 22 590 09 18.

 


Informacja o składaniu ofert:

 

Forma oferty: ………………...pisemna;

Termin składania ofert : do godz. 14:00 dnia 12.12.2018r.;

Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO Warszawa-Wawer Budynek A gabinet A301 w siedzibie przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie.

Załączniki :

1.   Opis przedmiotu zamówienia. ( w pliku *.pdf )

2.   Plany i obmiary w budynku A. ( w pliku *.pdf )

3.   Plany i obmiary w budynku B. ( w pliku *.pdf )

4.   Kolorystyka pomieszczeń w budynku B ( w pliku *.pdf )

5.   Kosztorys ofertowy ( w pliku *.pdf i aktywnym pliku *.xls do wyboru)

6.   Formularz ofertowy ( w pliku *.pdf i aktywnym pliku *.doc do wyboru)

7.   Wzór umowy ( w pliku *.pdf )

 

Poniżej do pobrania :

>>>>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA i jego złączniki<<<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<