-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-30/2018_Informacja o wyborze oferty na prace remontowe pomieszczń rehabilitacji

Zakładki podstawowe

Warszawa, 13.12.2018 r.

Znak sprawy: SZPZLO/Z-30/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 4 pkt.8 ustawy PZP) 

Odnowienie pomieszczeń, gabinetów i holi Poradni Rehabilitacji II piętra w budynkach Przychodni Rejonowej Nr 1 budynek  A i B z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8.

 

Wybrano ofertę:

PHU MAGNUM, Agnieszka Ciupa, 08-110 Siedlce, ul. Rynkowa 12 Cena oferty - 43.700,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie warunki zgodnie z kryteriami, nie podlegającą odrzuceniu, 

Cena oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty:\

1.  PHU MAGNUM, Agnieszka Ciupa, 08-110 Siedlce, ul. Rynkowa 12, cena oferty - 43.700,00 zł,

2. MARBUD, Maciej Żórawski, 01-853 Warszawa,ul. Starej Baśni 8/88, cena oferty - 93.649,7 zł,

3. KAM-BUD, Kamil Witos, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 336, cena oferty - 53.404,94 zł,

4. SUCHMAX "BIS", Bożena Suchenek, 05-280 Jadów, ul. Poniatowskiego 26, cena oferty - 105.920,36 zł.

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<