-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-26/2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do przetargu na unit stomatologiczny z wyposażeniem.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 26.07.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-26/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 które odbyło się w dniu 26.07.2019 o godz. 10 : 15

Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na:

DOSTAWA UNITU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM

w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin dostawy

Termin płatności

1.

Konsorcjum:

Medmarket International Sp. z o.

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

Private Company Ukr-Medmarket Firm

Prospekt Peremogy 9/47 01135 Kijów

199 965,00

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

Stern Weber Polska

Krzysztof Błażejczyk

ul. Kosmatki 26

03-982 Warszawa

170 000,00

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

Dental Holding Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

95 358,00

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 137 000,00  zł.

Zatwierdził:

Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<