-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-26/2019_Informacja o pytaniach i odpowiedziach do zamówienia unitu stomatologicznego

Zakładki podstawowe

Warszawa, 23.07.2019 r.

Sprawa SZPZLO/Z-26/2019

INFORMACJA O ZADANYCH PYTANIACH

i

UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

Dot. Dostawa unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem dodatkowym.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień.

>>> Poniżej do pobrania treści pytań i udzielone odpowiedzi oraz Zmodyfikowany formularz opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ)<<<

 

Uwaga: TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<