-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-25/2018_Ogłoszenia zamówienia na dostawa bonów podarunkowych w postaci kart elektronicznych dla pracowników

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 14.11.2018 r.

SZPZLO/Z-25/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

przedmiotem zamówienia jest:

dostawa bonów podarunkowych w postaci kart elektronicznych dla pracowników Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa -Wawer w ilości:

  • 40 szt. o nominale 500,00 zł;
  • 62 szt. o nominale 400,00 zł;
  • 35 szt. o nominale 300,00 zł.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz.1986).

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.

Okres realizacji zamówienia: do trzech dni od zawarcia umowy.

 

SKŁADANIE OFERT:

Termin składania pisemnych ofert: do dnia 22.11.2018 r. do godz. 10:00

 

Osoba do kontaktów: Małgorzata Pasoń : e-mail – malgorzata.pason@zoz-wawer.waw.pl

Uwaga: Pytania i wszelkie wyjaśnienia można kierować na ww. e-mail. Odpowiedzi zostaną udzielone w tej samej formie.

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. opis przedmiotu zamówienia
  2. formularz ofertowy
  3. wzór umowy

>>>Poniżej do pobrania pełna treść ogłoszenia i jego załączniki <<<

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<