-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-24/2020_Odpowiedzi na zadane pytania do "Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na dostawę laboratoryjnej szafy chłodniczej."

Zakładki podstawowe

Warszawa, 04-08-2020

Nr sprawy: SZPZLO/Z-24/2020

Odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszenia

dotyczy:

"Zaproszenie do składania ofert na dostawę laboratoryjnej szafy chłodniczej"

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 03.08.2020 r. dotyczące treści ogłoszenia nr SZPZLO/Z—24/2020 , Zamawiający udziela wyjaśnień, jak niżej:

Pytanie 1.

Czy  Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 279kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia, gdzie określono ciężar: 195 kg, ± 10%.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem temperatury +2/+8stC?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia, gdzie określono zakres temperatur: +2°C/+10°C, przy temperaturze otoczenia pracy urządzenia +16 do +30°C i wilgotności względnej 55%.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (SxGxW)mm: 1385x816x1955?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia i dopuszcza urządzenie o wymiarach zew. 1440x860x2020mm, ± 10%.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czynnikiem chłodniczym R290?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy Opisu przedmiotu zamówienia, gdzie określono czynnik chłodniczy R-134a lub R404A.


Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

Ofertę należy złożyć do dnia 05 sierpnia 2020 r., do godz. 10.00 :

  • w sekretariacie zamawiającego w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8, budynek A, pokój nr 301, III piętro
  • lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zoz-wawer.waw.pl.

Zatwierdzam: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<