-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-1K/2019_ Ogłoszenie wyników konkursu na świadczenia medyczne

Zakładki podstawowe

Warszawa, 28.03.2019r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-1K/2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie odpowiednich przepisów art.26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2015r., poz.618 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych     ( Dz.U. z 2015r. ,poz.581 z późniejszymi zmianami)

 

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. J.Strusia 4/8

ogłasza wyniki konkurs ofert i zaprasza do podpisania umów na świadczenia zdrowotne wykonywane przez :

 1. lekarzy POZ, w tym lekarzy medycyny rodzinnej i pediatrów
 2. lekarzy specjalistów:
  • endokrynologów,
  • okulistów,
  • psychiatrów,
  • lekarzy wykonujących USG serca;
 1. psychologów.

 

Informacja o wynikach do pobrania poniżej

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<