-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-1K/2018_Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia zdrowotne.

Zakładki podstawowe

INFORMACJA o zakończeniu konkursu i jego wyniku DOTYCZY: świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy POZ, lekarzy specjalistów oraz inne osoby, które nabyły fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń Numer sprawy nadany przez zamawiającego: SZPZLO/Z-1K/2018 Zamawiający dziękując za udział w konkursie niniejszym informuje o jego zakończeniu oraz o jego wyniku. W niniejszym konkursie złożono następujące oferty: nr oferty NAZWISKO I IMIĘ SKŁADAJĄCEGO 1 Irena Oleksy- Sztajer 2 Krystyna Staniszewska 3 Wojciech Skawina 4 Magdalena Krzewicka 5 Maciej Liszka 6 Justyna Morawiec-Pilipiuk 7 Magdalena Krowicka 8 Ewa Dziewulska 9 Katarzyna Wardzyńska 10 Wiesław Jakubowski 11 Agnieszka Lembas 12 Karol Głuchowski 13 Tomasz Nowak 14 Katarzyna Komosińska 15 Jacek Skrobot 16 Tomasz Gdowski 17 Katarzyna Piądłowska 18 Aleksandra Doroszewska- Szczepanik 19 Przemysław Chojnacki 20 Anna Myśliwiec 21 Łukasz Kłodziński 22 Bartłomiej Kwiatkowski 23 Bogdan Stefanowski 24 Urszula Zuńczyk 25 Ewa Pilichowska-Paszkiet 26 Elzbieta Szczepańska 27 Alfred Gąsowski 28 Jarosław Tomczak 29 Marta Sadowska Wybrano Oferentów: 1 Irena Oleksy- Sztajer 2 Krystyna Staniszewska 3 Wojciech Skawina 4 Magdalena Krzewicka 5 Maciej Liszka 6 Justyna Morawiec-Pilipiuk 7 Magdalena Krowicka 8 Ewa Dziewulska 9 Katarzyna Wardzyńska 10 Wiesław Jakubowski 11 Agnieszka Lembas 12 Karol Głuchowski 13 Tomasz Nowak 14 Katarzyna Komosińska 15 Jacek Skrobot 16 Tomasz Gdowski 17 Katarzyna Piądłowska 18 Aleksandra Doroszewska- Szczepanik 19 Przemysław Chojnacki 20 Anna Myśliwiec 21 Łukasz Kłodziński 22 Bartłomiej Kwiatkowski 23 Bogdan Stefanowski 24 Urszula Zuńczyk 25 Ewa Pilichowska-Paszkiet 26 Elzbieta Szczepańska 27 Alfred Gąsowski 28 Jarosław Tomczak 29 Marta Sadowska Uzasadnienie: Oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz nie przekraczają środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Proponowany termin podpisania umów: 28 czerwca 2018 r., z terminem rozpoczęcia realizacji od dnia 01.07.2018r.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<