-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-18/2022_Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez 24 miesiące

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/Z-18/2022  / Ogłoszenie nr 2022/BZP 00171510 z dnia 2022-05-23 

Warszawa, dnia 24.05.2022

dnia 01-06-2022 dołaczono odpowiedzi na zadane pytania cz.1 i 2.

dnia 03-06-2022 dołączono informację o przeznaczonej kwocie

dnia 04-06-2022 dołączono informację z otwarcia ofert

dnia 06-06-2022 dołączono informację o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

"Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy"

Wartość zamówienia: 586600 PLN 


 

1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 10:00

2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer

3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:30

4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-0

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<