-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-12/2019_Pytania i odpowiedzi do zamówienia sukcesywnych dostaw środków dezynfekcyjnych - cz. 2.

Zakładki podstawowe

Warszawa 08.04.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Sprawa nr SZPZLO/Z-12/2019

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do SZPZLO Warszawa:

Część 1 - preparatów do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Część 2 – preparatów do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych

Część 3 – preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

Część 4 – płynów do myjni endoskopowej Olympus Mini ETD-PAA

 

W związku z prośbą Wykonawców cytujemy pytania i udzielamy odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

CZĘŚĆ 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol, chlorek propionianu, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

 

Pytanie nr 2

CZĘŚĆ 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie 2 alkoholi ( etanolu i propanol 9-2-ol)  z niewielkim dodatkiem chlorku didecylodimetyloamonu, niezawierający chlorheksydyny, chloru, fenoli, do szybkiej dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni i wyposażenia medycznego o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno) w czasie do 5 minut w opakowaniu 1 L ze spryskiwaczem będący produktem biobójczym spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

 

Pytanie nr 3

CZĘŚĆ 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie 2 alkoholi ( etanolu i n-propanol ), gotowy do użycia preparat do szybkiej                 dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności i ochronie materiałów, nie zawierający aldehydów, QAV, pochodnych biguanidyny, o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, SARS, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Rota, Noro, Adeno) w bardzo krótkim czasie 30 sekund, przebadany wg Norm EN 14885, 13727, 13697, 13624, 14348, 14476, ulegający biodegradacji, z pH -8,5 spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

 

Pytanie nr 4

CZĘŚĆ 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji delikatnych powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych, nie zawierające alkoholi, aldehydów i fenoli, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o spektrum  B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc A. niger w czasie 15 minut, będące wyrobem medycznym klasy IIa, w opakowaniu typu tuba a’ 200 sztuk?

  • Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5

CZĘŚĆ 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat myjąco-dezynfekujący w postaci koncentratu do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z możliwością stosowania w myjniach ultradźwiękowych , na bazie diaminy, propionianu, zawierający inhibitory korozji, tenzydy, nie zawierający aldehydów i fenoli, chloru i substancji utleniających, działanie bójcze B, F(c. albicans, V, Tbc (M. terrae)w czasie do 15 minut, z maksymalnym zastosowaniem preparatu do 14 dni, wyrób medyczny klasy IIb, konfekcjonowany w opakowaniu a 5 litrów z dołączona pompką ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<