-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-12/2019_Pytania i odpowiedzi do zamówienia sukcesywnych dostaw środków dezynfekcyjnych.

Zakładki podstawowe

Warszawa 05.04.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Sprawa nr SZPZLO/Z-12/2019

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do SZPZLO Warszawa:

Część 1 - preparatów do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Część 2 – preparatów do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych

Część 3 – preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

Część 4 – płynów do myjni endoskopowej Olympus Mini ETD-PAA

 

W związku z prośbą Wykonawców cytujemy pytania i udzielamy odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

CZĘŚĆ 3 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 3 poz. 2 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela poz. 2 z części 3.

Dopuszcza tylko chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby z odpowiednim przeliczeniem ilości chusteczek z powierzchni jednej chusteczki.

 

 

Pytanie nr 2

Część 3 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 1 preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych i sprzętu medycznego. Na bazie etanolu i propan-2-ol. Bez aldehydów, związków amoniowych, pochodnych guanidyny i innych dodatkowych substancji czynnych. pH 7,5 ± 0,75. Spektrum działania: B(w tym TbC, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Noro, Rota,Vaccinia, Herpes Simplex – od 30 s do 1 min. Preparat szybkoschnacy, nie pozostawia zacieków i plam. Wyrób medyczny. 1 l z atomizerem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

 

Pytanie nr 3

Część 3 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 2 chusteczki z włókniny wiskozowej do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Nasączone preparatem dezynfekcyjnym zawierającym czwartorzędowe związki amoniowe. Nie zawierające alkoholu, chlorheksydyny, fenolu, aldehydów. Gotowe do użycia. O wymiarach 13cmx20cm. Spektrum działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola) w czasie do 1 minuty, Tbc do 10 minut. Wyrób medyczny. W opakowaniu 100 szt. box i wkład z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

 

Pytanie nr 4

Część 3 poz.3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 3 preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego. Płynny w koncentracie. Zawierający czwartorzędowe związki amoniowe, i aminy. Bez związków tlenowych, aldehydów, chloru, fenolu oraz biguanidów. Spektrum działania: B (w tymMRSA, TbC), F, V (HBV, HCV, Herpes Simplex, Vaccinia, HIV) w czasie do 15 minut, Adeno, Polio. Stabilność roztworu roboczego do 14 dni. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: TAK

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<