-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-12/2019_Informacja o wyborze sukcesywnych dostawców środków dezynfekcyjnych.

Zakładki podstawowe

            Warszawa, 11.04.2019 r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-12/2019

INFORMACJA O WYBORZE

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do SZPZLO Warszawa:

Część 1 - preparatów do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Część 2 – preparatów do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych

Część 3 – preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

Część 4 – płynów do myjni endoskopowej Olympus Mini ETD-PAA

 

Samodzielny Zespół Publicznych zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Strusia 4/8 informuje o wyborze ofert.

Część 1 Wybrano ofertę nr 1 firmy Schulke Polska Sp. z o.o.  02-305 Warszawa;  Al. Jerozolimskie 132

Część 2 Wybrano ofertę nr 1 firmy Schulke Polska Sp. z o.o.  02-305 Warszawa;  Al. Jerozolimskie 132

Część 3 Wybrano ofertę nr 1 firmy Schulke Polska Sp. z o.o.  02-305 Warszawa;  Al. Jerozolimskie 132

Część 4  Wybrano ofertę nr 2 firmy Olympus Polska Sp. z o.o.  02-676 Warszawa;  ul. Suwak 3

Zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1.

Schulke Polska Sp.z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

21 146,79 zł

Część: 1

2.

Schulke Polska Sp.z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

15 912,77 zł

Część: 2

3.

Schulke Polska Sp.z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

16 048,80 zł

Część: 3

4.

Olympus Polska Sp.z o.o.

ul. Suwak 3

 02-676 Warszawa

 33 721,92 zł

Część: 4

 

 

Zamawiający przeznaczył kwoty na realizację zamówienia:

Część 1 – 23 159,05 zł brutto

Część 2 – 17 597,64 zł brutto

Część 3 – 19 436,33 zł brutto

Część 4 – 44 770,32 zł brutto

 

Załącznik do pobrania: 
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<