-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-11/2020_Informacja o wyborze konserwatora dżwigów osobowych przychodni nr 2 i 6 przy ul. Patriotów w Warszawie

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 27.05.2020 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-11/2020

IINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  poniżej 30 000 euro

którego przedmiotem zamówienia jest

Serwis i konserwacja dźwigów osobowych w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170 oraz Przychodni Rejonowej Nr 6 w Warszawie przy ul. Patriotów 46 .

Rodzaj zamówienia: usługa

Okres zamówienia: 3 lata od dnia zawarcia umowy

Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz.907 ze zm.).

Wartość zamówienia – poniżej 30 000 euro.

Informacja o wyborze

Wybrano ofertę firmę :

ELEKTROMECHANIKA DŻWIGOWA "WIM-SERWIS" S.c.  z siedzibą pod adresem: 04-349 Warszawa ul.Szaserów 110

cena netto usług trzyletnich  to 14 400 zł (tj. z 36 miesięy) ,

uzyskana liczaba punktów : 100

 

Poniżej do pobrania do pobrania skan dokumentu wyboru.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<