-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-11/2019_Pytania i odpowiedzi do przetargu : Wyżywienie dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 02.04.2019 r.

Sprawa: SZPZLO/Z-11/2019.

PYTANIA I  ODPOWIEDZI

DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczącego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

Wyżywienie dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Warszawa – Wawer”.

Pytanie:

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu nr sprawy SZPZLO/Z-11/2019 na przygotowanie i dostawę posiłków zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Prosimy o podanie aktualnej stawki osobodnia w kwocie netto i brutto.
  2. Prosimy o podanie nazwy aktualnego Operatora realizującego usługę żywienia.

Odpowiedź:

W chwili obecnej nie realizujemy usługi żywienia.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<