-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-08/2019_Informacja z otwarcia ofert do zamówienia :"Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer".

Zakładki podstawowe

Warszawa, 22.03.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-08/2019

 

Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na:

„ Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer”,

w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,

które odbyło się w dniu 21.03.2019 o godz. 11: 00

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

brutto

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1.

Konsorcjum:

  • Lider: Security & Cleaning System Sp. z o. o. ul. Racławicka 15/19;
  • Członek Konsorcjum : Medica CIB Sp. z o.o.

1 358 934,03 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 1 139 645,43 zł.

W podpisie:

Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<