-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-04/2018_Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia(2) o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer- cz. 2..

Zakładki podstawowe

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI cz.2

Nr sprawy: SZPZLO/Z-04/2018

Przedmiotem umowy jest Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer

W związku z wystosowanymi do dnia dzisiejszego prośbami o wyjaśnienie zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) cytujemy pytania i udzielamy wyjaśnień.

PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 2

 1. 1.Czy kierownik kontraktu ma być obecny na obiektach Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 a w pozostałym czasie do dyspozycji i pod telefonem?

Odpowiedź: Osoba nadzorująca pracę nie musi stale przebywać na obiektach jedynie pozostawać do dyspozycji i pod telefonem oraz bywać na obiektach wg. własnego uznania lub na prośbę zamawiającego.

 1. 2.Prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia worków na odpady komunalne i medyczne z podziałem na kolor i pojemność

Odpowiedź: Wykaz koszy komunalnych i medycznych w podziale na objętość worków oraz średnie zużycie podano w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 2.1 (zał. nr 1 do SIWZ).

 1. 3.Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak

 1. 4.Prosimy o podanie średniego miesięcznego zużycia artykułów higieny, które ma zapewnić Wykonawca.

Odpowiedź: Wszystkie możliwe do określenia ilości zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia.

 1. 5.Zamawiający wymaga 2 szorowarek do podłóg. Prosimy o doprecyzowanie, czy mają to być dwie maszyny szorująco – zbierające czy też dwie szorowarki wysokoobrotowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia do szorowania przy użyciu wody. Urządzenie powinno dobrze doczyszczać powierzchnie nie zostawiając wody na mytych powierzchniach.

 1. 6.Czy pacjenci mają dostęp do wszystkich WC i toalet na obiektach?

Odpowiedź: Pacjenci nie mają dostępu do WC i toalet służbowych dla personelu:

 • Pr 1 (A,B,C) – 14
 • PR 2 - 3
 • PR 3 – 1
 • PR 4 – 2
 • PR 5 – 1
 • PR 6 (A,B,C) – 6
 1. 7.Prosimy o określenie ich liczby toalet, do których Wykonawca ma dostarczać materiały higieniczne.

Odpowiedź: Ilość łazienek określona jest w tabeli w opisie przedmiotu zamówienia – poz. 2.1

 1. 8.Czy po stronie wykonawca leży zabezpieczenie preparatu dezynfekcyjnego do inaktywacji materiału biologicznego i organicznego?

Odpowiedź: NIE

 1. 9.Prosimy o podanie metrażu terenu zewnętrznego, który wchodzi w skład usługi?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje jedynie mycie schodów zewnętrznych i opróżnianie koszy na terenie. Inne prace na terenach zewnętrznych nie są przewidziane do realizacji - sprzątania.

 1. 10.Czy Wykonawca zapewnia preparat do mycia szkła laboratoryjnego?

Odpowiedź: Mycie szkła laboratoryjnego nie jest objęte zamówieniem.

 1. 11.Proszę o podanie powierzchni okien do mycia (liczona dwustronnie) z informacją jaka część wymaga mycia z podnośnika lub technikami alpinistycznymi.

Odpowiedź: Odpowiedź znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia poz. 7

 1. 12.Czy Zamawiający traktuję usługę kompleksowo i mimo występujących powierzchni zewnętrznych Wykonawca ma zastosować na całość usługi 23% stawkę VAT? Jeśli nie, to prosimy o zmianę w formularzach i dodanie pozycji wraz z metrażem, podlegającej stawce VAT 8%

Odpowiedź: TAK

 1. 13.Kto zapewnia sól/piasek w okresie zimowym to posypywania schodów wejściowych do wszystkich przychodni?

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia środki i posypuje schody wejściowe.

 1. 14.Czy na obiektach Zamawiającego lub jednym z nich, istnieje możliwość zamontowania pralki.

Odpowiedź: Tak, za dodatkową opłatą, po podpisaniu umowy na sprzątanie i po sporządzeniu odrębnej umowy w tym zakresie.

 1. 15.Prosimy o dopuszczenie ścierek wielokrotnego użytków w strefach biurowych, magazynach itp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

 1. 16.Zamawiający wymaga wózków kuwetowych z zamykanym stelażem na worki. Z uwagi na fakt, iż tego typu wózki są zwykle dosyć duże i zajmują dużo miejsca, wnioskujemy o rezygnację z tego wymogu w przychodniach o powierzchni poniżej 800m2.

Odpowiedź: SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający nie wskazał wielkości, modelu wózka.

 1. 17.Zamawiający wymaga wózków kuwetowych dla mopa jednego kontaktu, które są nasączane w kuwetach. Czy istnieje możliwość zamontowania stacji dozujących dla preparatów myjących i dezynfekcyjnych? Jeśli tak to w jakich lokalizacjach.

Odpowiedź: Nie

 1. 18.Kto zapewnia naklejki z kodami na odpady niebezpieczne, medyczne? Jeśli Wykonawca, to prosimy o podanie ilości koszy do których na tego typu odpady.

Odpowiedź: Zamawiający.

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<