-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZPZLO/Z-02/2018_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Centralnym Portalu BZP UZP o zamówieniu kompleksowego sprzątania budynków SZPZLO Warszawa-Wawer.

Zakładki podstawowe

KOMUNIKAT nr 1

do sprawy nr: SZPZLO/Z-02/2018

Dot. „Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer”

 

W dniu 08.02.2018  zamawiający wprowadził  istotne poprawki w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2018 r. pod nr 514258-N-2018.

 

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" zostało opublikowane w Portalu Centralnym-BZP UZP pod adresem:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b213d616-4d13-4fd8-a6ad-3e9490663e20

 

Powyższe zmiany należy traktować jako integralny element SIWZ dot. przedmiotowego postępowania.

 

W ogłoszeniu  nr 514258-N-2018 z dnia 06.02.2018 r. powinno być:

Sekcja III.1.3)

 

3. Dysponuje odpowiednią ilością osób tj.: -

- Przychodnia Rejonowa nr 1 budynek A, B i C:

•min. 5 osób sprzątających w godz. 21.00-05.00 (8h) przez cały okres świadczenia usług w dni robocze,

•min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 07.30 -15.30 (8h), codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny,

min. 1 osobę sprzątającą w godzinach 15:00-21.00, codziennie w dni robocze – tzw. dyżur dzienny popołudniowy, w tym sprzątanie w Przychodni Rejonowej nr 1 budynek C;

- Przychodnia Rejonowa nr 2 :

• min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h);

- Przychodnia Rejonowa nr 3 :

• min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 17.00 – 19.00 (2h);

- Przychodnia Rejonowa nr 4 :

• min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h);

- Przychodnia Rejonowa nr 5 :

• min. 1 osobę sprzątającą codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 21.00 (3h) ;

- Przychodnia Rejonowa nr 6 budynek A,B i C:

• min. 2 osobami sprzątającymi codziennie w dni robocze w godz. 18.00 – 23.00 (5h).

 

Sekcja III.6)

 

1.Wykaz środków, spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu i użytku na terenie RP- w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Karty charakterystyki dla środków wykazanych w wykazie, o którym mowa powyżej tj. w poz. VI.5.lit. f)SIWZ - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<