-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-01/2018_Informacja o wyborze wykonawcy do zamówienia „Budowy przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13, 04-713 Warszawa"

Zakładki podstawowe

Znak sprawy: SZPZLO/Z-01/2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy PZP)

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę przychodni zdrowia przy ul. Żegańskiej 13, 04-713 Warszawa.

WYBRANO OFERTĘ:

E.W. RENTAL Sp. z o.o., ul. Szachowa 1 (bud. OKW p.13), 04-894 Warszawa w cenie 3 950 000,00 zł.

Poniżej przedstawiamy dane wykonawców, którzy złożyli oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w zakresie kryteriów oceny określonych w SIWZ tj. cena o wadze 60% oraz okres udzielonej gwarancji na inne roboty budowlane, dostarczone urządzenia i wyposażenie, nasadzone drzewa o wadze 40%.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Punkty - cena

Punkty - okres udzielonej gwarancji na inne roboty budowlane, dostarczone urządzenia i wyposażenie, nasadzone drzewa

Punkty łącznie

1.
Art. Global Sp. z o.o.
Ul. Zwoleńska 60D
04-765 Warszawa
4 500 000,00 zł
53
40
93 punkty
2.
E.W. RENTAL Sp. z o.o.
Ul. Szachowa 1 (bud. OKW p.13)
04-894 Warszawa
3 950 000,00 zł
60
40
100 punktów

Uzasadnienie wyboru

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, które spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, nie podlega odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonym w SIWZ otrzymała max. ilość punktów tj. 100 punktów.

Ceny oferty nie przekracza środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

…………………………………………………………..

podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<