-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/Z-00/2018 - Ogłoszenie o zamówieniu odśnieżania i odladzania 5 obiektów Przychodni Zdrowia.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 23-11-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

poniżej 30 000 euro

SZPZLO Warszawa-Wawer zaprasza

firmy lub osoby fizyczne do składania ofert na

odśnieżania i odladzania

traktów komunikacyjnych obiektów SZPZLO Warszawa-Wawer

w okresie zimy

od 01-12-2018 do 28-02-2019

 

Prosimy o przedstawienie pisemnej oferty

do dnia 30.11.2018r.

 

Wymagania:

·         Aktualne Dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej;

·         Odpowiednie wyposażenie zatrudnianych pracowników w środki bhp;

·         Zatrudnienie przez firmę robotników posiadających :

o  aktualne zaświadczenia o szkoleniach BHP i instruktaży bhp do prac fizycznych ;

o  aktualne dopuszczenia lek. med. pracy o spełnieniu warunków zdrowotnych do pracy o wzmożonym wysiłku fizycznym;

·         Zapewnienie gotowości do odśnieżania i odladzania wewnętrznych traków komunikacji pieszych i pojazdów przy obiektach/budynkach:

o   Przychodni Rejonowej nr 2. Ul. Patriotów 170.,

o   Przychodni Rejonowej nr 3. Ul. Żegańska 2a.,

o   Przychodni Rejonowej nr 4. Ul. Begonii 10,

o   Przychodni Rejonowej nr 5. Ul. Trakt Lubelski 167,

o   Przychodni Rejonowej nr 6. Ul. Patriotów 46.

 

Uwaga:

Celem zapoznania się z skalą prac do złożenia oferty cenowej

zaleca się dokonanie wizji lokalnej ww. obiektów

-zapraszamy po uprzednim zgłoszeniu się pod niżej wymieniony nr telefonu.

Poniżej do pobrania :

OPIS ZAKRESU PRAC ODŚNIEŻANIA i ODLADZANIA

 

Bliższe szczegóły i informacje o organizacji ww. prac od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:30 pod nr tel. 22 59 00 926 u Pana Marka Lancaresa.

 

Oferty pisemne prosimy przesyłać do godz. 14:00 dnia 30 listopada 2018 na adres:

·      sekretariat@zoz-wawer.waw.pl;

lub

·      bezpośrednio do sekretariatu SZPZLO Warszawa-Wawer Budynek A gabinet A301 w siedzibie przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie.

 

 

 

Warszawa, dnia 23-11-2018

OPIS ZAKRESU PRAC ODŚNIEŻANIA i ODLADZANIA

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer z siedzibą w 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8 zatrudni do prac odśnieżania i odladzania w czasie opadów śniegu 2018 / 2019, terenów Przychodni zlokalizowanych poza siedzibą w zakresie odśnieżania i odladzania terenów:

 

1. Przychodnia Rejonowa Nr 2, 04-832 Warszawa - Radość ul. Patriotów 170:

 • ·         chodnik wzdłuż ogrodzenia od ulicy Patriotów,
 • ·         chodnik od ogrodzenia do wejścia głównego i do Poradni "D"
 • ·         schody wejściowe główne,
 • ·         podjazd dla niepełnosprawnych ze schodami do Poradni "D",
 • ·         droga dojazdowa do posesji od strony ulicy Wilgi,
 • ·         parking służbowy.

2. Przychodnia Rejonowa Nr 3, 04-713 Warszawa - Międzylesie ul. Żegańska 2C:

 • ·         schody wejściowe główne, podjazd dla niepełnosprawnych,
 • ·         parking służbowy.

3. Przychodnia Rejonowa Nr 4, 04-550 Warszawa Marysin Wawerski,
ul. Begonii 10

 • ·         chodnik wzdłuż ogrodzenia od ulicy Begonii,
 • ·         chodnik od ogrodzenia do wejścia głównego,
 • ·         parking.

4. Przychodnia Rejonowa Nr 5, 04-766 Warszawa-Żerzeń ul. Trakt Lubelski 167:

 • ·         chodnik wzdłuż ogrodzenia od ulicy Trakt Lubelski,
 • ·         chodnik od ogrodzenia do wejścia głównego i Poradni "D",
 • ·         schody wejściowe główne,
 • ·         podjazd dla niepełnosprawnych ze schodami do Poradni "D",
 • ·         parking.

5. Przychodnia Rejonowa Nr 6, 04-912 Warszawa - Falenica ul. Patriotów 46:

 • ·         chodnik wzdłuż ogrodzenia od ulicy Patriotów,
 • ·         chodnik od ogrodzenia od ulicy Patriotów do wejścia głównego i Poradni "D" budynku PR 6 A,
 • ·         schody wejściowe główne, podjazd dla niepełnosprawnych, schody do Poradni "D" budynku PR 6 A,
 • ·         chodnik wzdłuż ogrodzenia od ulicy Bambusowej,
 • ·         chodnik od ogrodzenia od ulicy Bambusowej do wejścia do budynku PR 6 B,
 • ·         schody wejściowe główne, podjazd dla niepełnosprawnych, schody do Poradni "D" budynku PR 6 A,
 • ·         parking służbowy.

 

UWAGA 1.:

Tereny Przychodni należy odśnieżać i odladzać :

·         jednocześnie,

·         najpóźniej do godziny 7:30.

UWAGA 2.:

Przy bardzo dużych opadach śniegu możliwe jest dodatkowe odrębne zlecenie do odśnieżenia płaskich dachów czterech Przychodni Nr 2; 4; 5 i 6.

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<