-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZPZLO/42/2021_Informacja z otwarcia ofert na . „Dostawa szczepionki przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”

Zakładki podstawowe

Sprawa nr SZPZLO/42/2021

Warszawa, dnia 22 września 2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 22 września 2021 r. godz. 10:30

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

pod nazwą

Dostawa szczepionki przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”

               Zamawiający, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

1

GSK Services Sp. z o. o.

60-322 Poznań ul. Grunwaldzka 189

361 284,52 zł

 

 

 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<