-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

SZOZLO/Z-13/2019_Informacja z otwarcia ofert w sprawie zamówienia na sprzątanie obiektów SZPZLO

Zakładki podstawowe

Warszawa, 29.03.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-13/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
które odbyło się w dniu 29.03.2019 o godz. 11 : 00

Działając zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące postępowania przetargowego na: „ Usługa kompleksowego sprzątania przychodni rejonowych należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Wawer, w tym:

1) kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Termin wykonania zamówienia

Termin

płatności

1.

  AWIMA Sp. Jawna B. Wiśniewski

  05-410 Józefów,  ul. 3-go Maja 2B/22,

617 360,94

12 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

  Koloryt Plus Sp. z o.o.

  05-092 Łomianki, ul. Staszica 11

691 382,19

12 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

  Konsorcjum:

  • Lider:

Security & Cleaning System Sp. z o. o.

53-149 Wrocław ul. Racławicka 15/19;

  • Członek Konsorcjum :

     Medica CIB Sp. z o.o

     53-126 Wrocław Al. Wiśniowa 83A/9.

665 528,67

12 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

  Konsorcjum:

  • Lider:

    Vendi Cleaning Sp. z o. o.

    91-204 Łódź, ul. Traktorowa 126;

  • Członkowie Konsorcjum :
  • Izan + Sp. z o.o.

     31-215 Kraków; ul. Żabiniec 46;

  • Naprzód Cleaning Sp. z o.o.

     31-215 Kraków, ul. Żabiniec 46.

1 158 518,70

12 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 563 348,61  zł.

 

………Zatwierdził………

Dyrektor Maria Aleksandra Kąkol

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<