-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Zdrowie Psychiczne

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

SZPZLO WARSZAWA-WAWER

 

##############                                              Ośrodek Terapii Uzależnień                                           ##############

Ośrodek Terapii Uzależnień SZPLZO Warszawa-Wawer ul. Patriotów 46 ogłasza nabór do Grupy dla osób Współuzależnionych (członków rodzin osób uzależnionych).
Szczegółowe informacje oraz zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15:
 
 • w recepcji Poradni Zdrowia Psychicznego (I piętro bud. A) ul. Patriotów 46 osobiście;
 • lub telefonicznie 22 590 09 70. 

 


##############                                 ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY                                   ##############

W Przychodni Rejonowej nr 7. SZPZLO WARSZWA-WAWER

przy ul. Korkowej 87 w Warszawie działa  finansowany przez NFZ

„DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNO-REHABILITACYJNY  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”

Oddział ten jest czynny w dni robocze

od poniedziałku do piątku  w godzinach 15 00 - 20 00

     Telefon kontaktowy nr (22) 439 93 80

Serdecznie zapraszamy

 

##############                                              ZDROWIE PSYCHICZNE DOROSŁYCH                                          ##############

W Przychodni Rejonowej nr 6 SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Patriotów 46  funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Wawer.

W skład  centrum wchodzą takie komórki organizacyjne jak:

A) Poradnia zdrowia psychicznego;

B) Ośrodek Terapii Uzależnień w skład którego wchodzą poradnie:

 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

 

ad.A) Poradnia Zdrowia Psychicznego SZPZLO Warszawa-Wawer


Poradnia Zdrowia Psychicznego kieruje swoją ofertę dla osób dorosłych wymagających opieki w zakresie zdrowia psychicznego z wyjątkiem osób uzależnionych. 
· Punkt Obsługi pacjenta jest czynny od 08:00 do 15:35 od poniedziałku do piątku
· Poradnia Zdrowia Psychicznego  jest czynna od wtork do czwartku w godz. 08:00-20:0
0 .

Nasza oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ

Nasz adres: WARSZAWA-WAWER ul. Patriotów 46 - I piętro bud. A 

Kontakt telefoniczny na nr tel. (22) 59-00-970

Szczegółowe informacje oraz zapisy od poniedziłaku do piątku w godzinach 8 - 15:30:

 • w recepcji Poradni Zdrowia Psychicznego ( I piętro bud. A ) ul. Patriotów 46 osobiście ;
 • lub telefonicznie ( 22-59-00-970 ).

Zapraszamy !!!!!!

 

ad.B) Ośrodek Terapii Uzależnień SZPZLO Warszawa-Wawer

Ośrodek terapii uzależnień ofertę swoją kieruje do osób:
· uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
· współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
· dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
· doświadczających przemocy w rodzinie,
· uzależnionych od hazardu,
· ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie - jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.
· Punkt Obsługi pacjenta jest czynny od 08:00 do 15:35
· Poradnie Terapii Uzależnień i Współuzależnionych są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00 .

Nasza oferta jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych w NFZ

Nasz adres: WARSZAWA-WAWER ul. Patriotów 46 - I piętro bud. A 

Nie czekaj - przyjdź lub zadzwoń do nas

Tel. (22) 59-00-970

PROGRAM PONADPODSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
 
Informujemy, że od kwietnia 2017 roku kontynuawany jest program zdrowotny finansowany przez
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m st. Warszawy.
 
PROGRAM PONADPODSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH dedykowany jest dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA i podlegającym przemocy. Zapraszamy na grupę terapeutyczną dla osób podlegającym przemocy a także na grupę dla osób współuzależnionych.
W ramach programu oferujemy także sesje terapii indywidualnej.

PROGRAM DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Informujemy, iż  kontynujemy  program finansowany przez BP i PS Urzędu m.st. Warszawy dla osób doświadczających przemocy.

Zajęcia  odbywają się w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul. Patriotów 46 w formie :

 • sesji indywidualnych;
 • sesji grupowych, oraz
 • interwencji socjalnych .

Celami programu są między innymi: uzyskanie wsparcia, uzyskanie informacji co to jest przemoc i jak na nią reagować,

odbudowywanie mocy osobistej, podnoszenie poczucia własnej wartości, budowanie zasobów i celów życiowych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do programu codziennei od poniedziłaku do piątku w godzinach 8 - 15:30:

 • w recepcji Poradni Uzależnień ( I piętro bud. A ) ul. Patriotów 46 osobiście ;
 • lub telefonicznie ( 22-590-09-70 ).

Zapraszamy !!!!!!

 • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<