-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Dla osób z chorobą Parkinsona

Urząd m.st Warszawy oraz

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa- Wawer

zapraszają:

do udziału w rekrutacji

do

Ośrodka Dziennego Pobytu
dla Osób z Chorobą Parkinsona

 

W ramach Ośrodka organizowane są zajęcia usprawniająco- aktywizujące w zakresie:

  • ćwiczeń rehabilitacyjnych,
  • różnorodnych form terapii zajęciowej,
  • wsparcia psychologicznego i psychoedukacji.

 

Ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu

w godzinach 8.00- 16.00.

Rekrutacja została wznowiona !

Zapraszamy na nowy turnus !

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH OŚRODKA DZIENNEGO POBYTU SKIEROWANE SĄ DO OSÓB, KTÓRE:

1. posiadają diagnozę choroby Parkinsona,

2. mieszkają w Warszawie,

3. są nieaktywne zawodowo,

4. są samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych i poruszania się.

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

ul. J. Strusia 4/8; 04-564 Warszawa:

  • pok. B311  (Ośrodek, budynek B; 3 piętro)
  • pok. A301 (Sekretariat, budynek A; 3 piętro)

 

KONTAKT Z OŚRODKIEM:

Ośrodek:         tel. 22 590 09 71

Sekretariat:     tel. 22 590 09 23

E-mail: osrodek.parkinson@zoz-wawer.waw.pl

Strona internetowa:  http://zoz-wawer.waw.pl/

BIURO PROJEKTU:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy

Telefon: 22 443 14 78; 22 443 14 92

Strona internetowa: http://www.parkinson.um.warszawa.pl/

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<