-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Cenniki usług

SZPLZO Warszawa-Wawer świadczy poza kontraktami z NFZ usługi komercyjne dla pacjentów nieubezpieczonych i w zakresie nierefundowanym przez NFZ. Poniżej cenniki tych świadczeń do pobrania

1. Cennik usług medyczny dla obcokrajowców i nieubezpieczonych (od 27.05.2021 r.)

Pobierz cennik nr 1.

2. Cennik stomatologiczny  od 04.03.2020 r.)

Pobierz cennik nr 2.

3. Cennik diagnostyki laboratoryjnej ( od 30.08.2021 r.)

 Pobierz cennik  pod pozycją nr 9. poniżej 

4. Cennik Rehabilitacji Medycznej (od 02.03.2020 r.)

Pobierz cennik nr 4.

5. Cennik diagnostyki RTG (od 12.12.2019)

Pobierz cennik nr 5.

6. Cennik Medycyny Pracy od 10.03.2021 r.)

Pobierz cennik nr 6

7. Cennik usług okulistycznych od 22.07.2020 r.)

Pobierz cennik nr 7

8. Cennik o odpłatności za kserowanie dokumentacji medycznej na wniosek Pacjenta SZPZLO Warszawa-Wawer lub osoby przez niego upoważnionej - do pobrania  pod pozycją 8.>

 

 

 


 

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<