-A A +A

KONTRAST

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Cenniki usług

SZPLZO Warszawa-Wawer świadczy poza kontraktami z NFZ usługi komercyjne dla pacjentów nieubezpieczonych i w zakresie nierefundowanym przez NFZ. Poniżej cenniki tych świadczeń do pobrania

 

 

Cennik usług medycznych

Zał. nr 2A - Laboratorium

Zał. nr 2B - RTG

Zał. nr 2C - Usług medycznych

Zał. nr 2D - W trakcie aktualizacji

Zał. nr 2E - W trakcie aktualizacji

Zał. nr 2F - KOMERCYJNYCH USŁUG STOMATOLOGICZNYCH w PR NR1 oraz 4 oraz 5 oraz 6

Zał. nr 2G - Zabiegów Rehabilitacji

Zał. nr 2H - Usługi okulistyczne

Zał. nr 2J - Usługi Dietetyczne

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<