-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Aktualna działalność SZPZLO Warszawa-Wawer

Aktualna działalność SZPZLO Warszawa-Wawer:
1.   Podstawowa Opieka Zdrowotna.
2.   Nocna i Swiąteczna Opieka Zdrowotna w Dzielnicach : Warszawa-Wawer i Warszawa-Wesoła.zamknięta z dniem 01-10-2017. 
3.   Rehabilitacja zdrowotna.
4.   Stomatologia zachowawcz. protetyka i chrurgia stomatologiczna.
5.   Opieka zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej w Dzielnicy Warszawa-Wawer.
6.   Promocja Zdrowia i Profilaktyka Zdrowotna.
7.   Pielęgniarska Opiek Długoterminowa.
8.   Hospicjum Domowe.
9.   Opieka ambulatoryjna osób uzależnionych.
10. Poradnia zdrowia psychicznego.
11. Dzienny oddział opieki nad osobami z chorobą Parkinsona.
12. Diagnostyka zdrowotna :  laboratoryjna i obrazowa.
13.  Medycyna pracy - opieka medyczna zakładów pracy.
14. Opieka medyczna imprez masowych- wg bieżących zamówień.
15. Transport medyczny osób w ramach POZ.
16. Transport osób niepełnosprawnych - wg bieżących zamówień. .
  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<