-A A +A

KONTRAST

RAPORT DOSTĘPNOŚCI + RODO SZPZLO

Oferta pracy dla statystyka medycznego - informatyka / ważna do dnia 18-06-2021r

Warszawa, 24-05-2021

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego WARSZAWA-WAWER

ZATRUDNI

Statystyka Medycznego / Informatyka

Główne obowiązki:

- prowadzenie sprawozdawczości świadczeń medycznych (z naciskiem na POZ, Psychiatrię, Stomatologię),

- prowadzenie i kontrola rozliczeń realizacji świadczeń z NFZ,

- aktualizacja wykazywanego potencjału,

- sporządzanie comiesięcznych zestawień i analiza realizacji kontraktu,

- przygotowywanie sprawozdań do MZ, BPZ, GUS,

- kontakt, bieżąca współpraca oraz wsparcie merytoryczne innych członków zespołu i zarządu,

Wymagane:

- dobra znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel,

- znajomość platform Mazowieckiego NFZ (SZOI, SIMP),

- wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia rozliczeń z NFZ,

- znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz rozliczeń z NFZ,

- minimum roczne doświadczenie w zakresie rozliczeń z NFZ,

- podstawowa znajomość systemu Windows 7 i 10,

- podstawowa obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (np. drukarki)

- umiejętność dotrzymywania terminów i pracy pod presją czasu,

- dokładność, cierpliwość, systematyczność i samodzielność,

- wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,

- możliwość pracy zmianowej (7:00-14:35 ; 8:00 – 15:35 ; 12:25 – 20:00)

Mile widziane:

- znajomość systemu KS-SOMED firmy KAMSOFT,

- znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych( możliwość pełnienia funkcji  IOD).

ZAPEWNIAMY DOBRE WARUNKI FINANSOWE I STABILNE ZATRUDNIENIE

Bliższych informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 pod nr tel. 22 59 00 932


Aplikacje, zawierające CV, prosimy przesyłać do dnia 18-06-2021r.na adres mailowy: kadry@zoz-wawer.waw.pl


Prosimy o dopisanie na ww. dokumentach następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. / Dz. U. z 2018 r.,           poz. 1000."

  • <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<  <<Nadal zachowujemy zasady funkcjonowania podczas pandemii COVID-19: << przed przyjściem do przychodni zadzwoń /// nie przychodź  z objawami koronawirusa np. z temperaturą 38 st.C lub większą lub z dusznością , kaszlem- pozostań w domu  kontaktuj się telefonicznie udzielimy pomocy w domu <<