-A A +A

KONTRAST

Zamówienia publiczne

Tytuł Opublikowano Liczba odsłon - od 29-06-2018
SZPZLO/Z-26/2019_Zapytanie ofertowe na usługę monitoringu satelitarnego floty samochodowej. 18-06-2019 60
SZPZLO/Z-25/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OCHRONY 8 OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SZPZLO Warszawa-Wawer. 18-06-2019 18
SZPZLO/Z-24/2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do konkursu ofert na wykonywanie badań diagnostycznych. 18-06-2019 13
SZPZLO/Z-16/2019_Informacja o wyborze dostawcy odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego. Cz.2 18-06-2019 11
SZPZLO/Z-16/2019_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy odczynników hematologicznych i systemów poboru krwi 10-06-2019 27
SZPZLO/Z-24/2019_Ogłoszenie konkursu ofert na badania diagnostyki medycznej 06-06-2019 50
SZPZLO/Z-16/2019_Informacja z otwarcia ofert dostawców odczynników laboratoryjnych 01-06-2019 27
SZPZLO/Z-21/2019_Informacja o wyborze dostawców komputerów i oprogramowania 30-05-2019 11
SZPZLO/Z-21/2019_Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach do zamówienia komputerów i oprogramowania 24-05-2019 12
SZPZLO/Z-16/2019_ Pytania i odpowiedzi do zamówienia sukcesywnych dostaw odczynników do badań analityki laboratoryjnej i systemów pobierania krwi Cz. 2. 24-05-2019 30
SZPZLO/Z-16/2019_Informacja o wycofaniu z KIO odwołania do zamówienia sukcesywnych dostaw odczynników do badań analityki laboratoryjnej i systemów pobierania krwi. 22-05-2019 31
SZPZLO/Z-16/2019_ Pytania i odpowiedzi do zamówienia sukcesywnych dostaw odczynników do badań analityki laboratoryjnej i systemów pobierania krwi 21-05-2019 45
SZPZLO/Z-21/2019_Ogłoszenie pytań i odpowiedzi do zamówienia komputerów i oprogramowania cz..2 17-05-2019 19
SZPZLO/Z-21/2019_Ogłoszenie pytań i odpowiedzi do zamówienia komputerów i oprogramowania 16-05-2019 17
SZPZLO/Z-16/2019_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie zamówienia sukcesywnych dostaw odczynników laboratoryjnych. 14-05-2019 59
SZPZLO/Z-16/2016_Informacja o odwołaniu w sprawie dostaw odczynników laboratoryjnych. 14-05-2019 89
SZPZLO/Z-21/2019_Przedmiotem zamówienia jest dostawa w podziale na 2 części: stacje komputerowe 50 sztuk i monitory 50 sztuk oraz oprogramowanie biurowe w ilości 5 sztuk 13-05-2019 129
SZPZLO/Z-15/2019_Informacja o wybotze ofert na : sukcesywne dostawy: leków i kosmetyków; gazików do dezynfekcji skóry oraz leków psychotropowych i odurzających. 13-05-2019 20
SZPZLO/Z-16/2019_Ogłoszenie o zamówieniu sukcesywnych dostaw odczynników do badań hematologicznych, immunochemicznych oraz zamkniętych systemów do pobierania krwi. 07-05-2019 223
SZPZLO/Z-15/2019_Pytania i odpowiedzi do zamówienia leków, kosmetyków i gazików. 24-04-2019 24
  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć