-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z-3K/2018_Ogłoszenie o wyborze oferentów w konkursie na KORONERA-konkurs zakończony

Zakładki podstawowe

Warszawa, 14.12.2018r.

Sprawa nr SZPZLO/Z-3K/2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

w konkursie i o zakończeniu konkursu

na wykonywanie na rzecz Zamawiającego zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy

 

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie

art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219).)

 

 

 

Uorzejmie informujemy W konkursie na usługę KORONERA wybrano 21 lekarzy. List wyłonionych lekarzy w konkursie w załączeniu poniżej

 

>>>Poniżej do pobrania załącznik <<<

  • Informacja o wyborze oferentów  i zakończeniu Konkursu

 

Załącznik do pobrania: 
  • W związku z nowelizacją RODO prosimy naszych pacjentów o zapoznanie się z "KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w SZPZLO Warszawa-Wawer" - proszę tu kliknąć