-A A +A

KONTRAST

SZPZLO/Z- 3K /2018_Informacja o odwołaniu konkursu ofert na usługę KORONERA

Zakładki podstawowe

Warszawa, 31.12.2018r.

Sprawa nr SZPZLO/Z- 3K  /2018

 

OGŁOSZENIE

O ODWOŁANIU KONKURSU

na wykonywanie na rzecz Zamawiającego zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy

 

Konkursu ofert ogłoszonego  na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy z dn.15.04.2011r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219).)

 

DYREKTOR

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

uprzejmuje informuje

o odwołaniu konkursu z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO