-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-26A/2019_Zapytanie ofertowe na usługę monitoringu satelitarnego floty samochodowej.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 14.06.2019r.

SZPZLO/Z-26A/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

WARSZAWA – WAWER,

z siedzibą pod adresem: 04-564  Warszawa,  ul. J. Strusia 4/8

 

Zaprasza do złożenia oferty na:

 

1.  Przedmiot zamówienia:

Usługa satelitarnej lokalizacji samochodów służbowych SZPZLO Warszawa – Wawer w ilości 18 sztuk,

poprzez monitorowanie ich przez stronę „www” z udostępnieniem wszystkich danych o kierowcach i

pojazdach łącznie z ich archiwizowaniem oraz konserwacją całego systemu.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: do 01.07.2019r. do 30.06.2022r.

 

3.      Kryteria wyboru ofert: cena 100%

 

4.         Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8, sekretariat - pokój:  A 301,

do dnia 26.06.2019r. godz. 12:00  na formularzu wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 

>>> Poniżej do pobrania szczegóły oferty z formularzem ofertowym<<<

Załącznik do pobrania: