-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-26A/2019_Informacja o wyborze oferty na Usługi satelitarnej lokalizacji samochodów służbowych SZPZLO Warszawa – Wawer.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 27.06.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy SZPZLO/Z-26A/2019

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

Usługa satelitarnej lokalizacji samochodów służbowych SZPZLO Warszawa – Wawer w ilości 18 sztuk,

poprzez monitorowanie ich przez stronę „www” z udostępnieniem wszystkich danych o kierowcach i

pojazdach łącznie z ich archiwizowaniem oraz konserwacją całego systemu.

Po rozpatrzeniu ofert Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: SATIS GPS Sp. z o.o., 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 180 z ceną oferty netto 12.312,00zł. w okresie 36 miesięcy.

W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego oraz jest ofertą ważną, zgodnie z określonymi kryteriami.

W postępowaniu wzięły udział firmy:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty netto

w okresie 36 m-cy

1.

SATIS GPS Sp. z o.o.

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 180

12.312,00zł.

2.

Agencja Ochrony „Juwentus”

Sp. z o.o. S. k.

02-826 Warszawa,

ul. Poloneza 91

16.200,00zł

3.

GLOBTRAK POLSKA Sp. z o.o.

25-561 Kielce,

 ul. Wincentego Witosa 65/2

12.636,00zł

4.

SOLID GROUP Sp. z o.o., Sp. k.

02-676 Warszawa,

ul. Postępu 17

23.639,04zł

5.

CARTRACK POLSKA Sp. z o.o.

 

02-781 Warszawa,

ul. Rtm. W. Pileckiego 67

25.272,00zł

6.

Pronal Sp. z o.o. Sp. k.

 

71-019 Szczecin,

ul. Tyniecka 47

32.400,00zł

7.

Geotik Sp. z o.o.

 

01-217 Warszawa,

ul. Kolejowa 5/7

16.135,20zł

8.

MOBILIA GROUP Maciej Bydłowski

62-811 Kościelna Wieś,

ul. Spacerowa 1/4

25.272,00zł

9.

TRANSMOBIL SYSTEMS Sp. z o.o.

 

01-982 Warszawa,

ul. Trylogii 2/16

20.505,28zł

 

..........................................

( podpis Dyrektora SZPZLZO)

Załącznik do pobrania: