-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-25/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE OCHRONY 8 OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SZPZLO Warszawa-Wawer.

Zakładki podstawowe

Warszawa, dnia 12.06.2019r.

SZPZLO/Z-25/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

SAMODZIELNEGO  ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA–WAWER,

z siedzibą pod adresem: 04-564  Warszawa, ul. J. Strusia 4/8

Zapraszamy do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona 8 obiektów – monitoring 24 godzinny  w lokalizacjach:

1.                Przychodnia Rejonowa Nr 1, budynek A - 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8,

2.                Przychodnia Rejonowa Nr 1, budynek B - 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8,

3.                Przychodnia Rejonowa Nr 1, budynek C - 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8,

4.                Przychodnia Rejonowa Nr 2                   - 04-832 Warszawa, ul. Patriotów 170,

5.                Przychodnia Rejonowa Nr 3                   - 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 2C,

6.                Przychodnia Rejonowa Nr 4                   - 04-550 Warszawa, ul. Begonii 10,

7.                Przychodnia Rejonowa Nr 5                   - 04-766 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 167,

8.                Przychodnia Rejonowa Nr 6                   - 04-912 Warszawa, ul. Patriotów 46/48.

2.     Termin realizacji zamówienia: do 01.07.2019r. do 30.06.2022r.

3.     Kryteria wyboru ofert: cena 100%

4.        Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego 04-564 Warszawa, ul. J. Strusia 4/8, sekretariat - pokój:  A 301,

do dnia 25.06.2019r. godz. 12;00  na formularzu wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapraszamy oferentów do przeglądów technicznych przed podpisaniem umowy.

>>>Poniżej do pobrania szczegółowa treść ogłoszenia z formularzem ofertowym<<<

Załącznik do pobrania: