-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-25/2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi monitorowania sygnałów alarmowych pochodzących z systemów w Przychodniach SZPZLO Warszawa–Wawer.

Zakładki podstawowe


Warszawa, dnia 26.06.2019r.
Nr sprawy:SZPZLO/Z-25/2019 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:
Usługi monitorowania sygnałów alarmowych pochodzących z systemów w Przychodniach SZPZLO Warszawa–Wawer, gotowości i podejmowania interwencji przy pomocy grupy ochrony doraźnej, monitorowania sygnałów alarmowych poprzez platformę internetową, monitorowanie sygnałów z czujników gazu, telefonicznego informowania Zleceniodawcy o sygnałach alarmowych.
 
Po rozpatrzeniu ofert Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy:
  • Ochrona  Juwentus - Bis Sp. z o.o., Sp. k., 02 - 826 Warszawa, ul. Poloneza 91
  • Cena oferty netto miesięcznego abonamentu 1 /jednego/ obiektu: 55,00zł.
  • Cena oferty netto pozaumownego wezwania grupy interwencyjnej: 40,00zł.
  • Ilość wezwania grupy interwencyjnej w ramach miesięcznego abonamentu do obiektu: 3xmiesięcznie.
  •  
W/w oferta spełnia wymagania Zamawiającego oraz jest ofertą ważną, zgodnie z określonymi kryteriami.