-A A +A

KONTRAST

RODO

SZPZLO/Z-24/2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT do konkursu ofert na wykonywanie badań diagnostycznych.

Zakładki podstawowe

Warszawa, 18.06.2019 r.

Nr sprawy: SZPZLO/Z-24/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

które odbyło się w dniu 18.06.2019 o godz. 10:15

dot. konkursu ofert na wykonywanie badań diagnostycznych

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin realizacji

1.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Maryla Drynkowska Panasiuk

Ul. S. Jaracza 85 ; 90-244 Łódź

211 063,00

2 lata

2.

SYNEVO Sp. z o.o.

Ul. Zamieniecka 80 lok. 401; 04-158 Warszawa

299 419,50

2 lata

3.

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30 ; 00-739 Warszawa

257 304,50

2 lata

4.

Diagnostyka Sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 16 ; 31-864 Kraków

224 638,50

2 lata

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 229 376,75  zł.